Přeskočit na obsah

Vařené arašídy jako možná součást orální imunoterapie

Podle výsledků studie zveřejněných v časopise Clinical & Experimental Allergy se orální imunoterapie (OIT) zaměřená na alergii na arašídy, při níž se začíná vařenými plody a pokračuje arašídy praženými, jeví jako pragmatická, bezpečná a účinná ve snižování desenzitizace u dětí s touto alergií. 

 Jak uvádějí autoři studie v čele s docentem Grzeskowiakem z Univerzity v Adelaide, vaření snižuje antigenicitu imunoglobulinu E při zachování reaktivity T buněk v arašídech. „Nápad používat vařené arašídy k léčbě alergie původně vznikl na základě pozorování, že nižší prevalence alergie na arašídy se objevila v zemích, kde se plody běžně vařily jako součást stravy. Následné výzkumy doložily, že proces varu mění proteinovou strukturu arašídů, což výrazně snižuje alergenicitu. „Vařené arašídy si udržely svou schopnost stimulovat aktivaci a proliferaci T buněk, mohly by tedy představovat potenciálně bezpečnější strategii pro zavádění arašídových alergenů jako součásti OIT,“ doplnil docent Grzeskowiak. 

Uspořádání studie

Otevřená klinická studie fáze II zahrnula 70 dětí ve věku 6-18 let s pozitivní anamnézou alergie na arašídy. Dávky alergenu se zvyšovaly každý týden během třífázového 52týdenního protokolu, přičemž počáteční dávky na začátku každé fáze byly podávány v ambulanci a následné dávky byly podávány doma.Studie začala 12týdenní fází, kdy pacienti konzumovali rostoucí dávky v rozmezí od 62,5 mg drceného vařeného arašídového prášku až po dva arašídy (každý o hmotnosti přibližně 1 g a vařené po dobu 12 hodin) dvakrát denně. Druhá fáze, která trvala 20 týdnů, zahrnovala zvyšující se dávky v rozmezí od 62,5 mg drceného vařeného arašídového prášku až po šest arašídů dvakrát denně vařených dvě hodiny. Ve 20týdenní třetí fázi se dávky zvýšily z 31,5 mg mletého odtučněného arašídového prášku z pražených arašídů až na šest pražených arašídů dvakrát denně.V šesti- až osmitýdenní udržovací fázi bylo účastníkům doporučeno přejít z konzumace šesti arašídů dvakrát denně na konzumaci 12 arašídů denně přidáním jednoho plodu každý týden.Dále orální potravinová výzva zahrnovala kumulativní dávku 12 pražených arašídů nebo 12 g arašídů s přibližně 3 000 mg arašídového proteinu. Výzkumníci se domnívali, že účastníci, kteří konzumovali všech 12 arašídů bez příznaků, kvůli nimž by bylo nutné omezit dávku, splnili primární cílový parametr účinnosti studie.

Výsledky studie

Celkově 56 (80 %) účastníků dokončilo 12měsíční léčbu a dosáhlo desenzibilizace na 3 000 mg arašídového proteinu.Pouze tři ze 14 účastníků, kteří přerušili léčbu, tak učinili kvůli nežádoucím účinkům souvisejícím s terapií. Rovněž 43 (61 %) účastníků hlásilo nežádoucí příhody související s léčbou – 73 % z nich bylo mírných, 21 % středně závažných a 6 % závažných – s celkovou mírou nežádoucích příhod souvisejících s léčbou 6,58 na 1 000 dávek. Mezi nejčastější nežádoucí účinky patřily gastrointestinální příznaky (n = 158; 2,73 na 1 000 dávek) a kožní příznaky (n = 145; 2,51 na 1 000 dávek). Nežádoucí příhody související s léčbou zahrnovaly 16 (23 %) pacientů, kteří pociťovali symptomy odpovídající anafylaxi. Celkem 29 epizod anafylaxe zahrnovalo 25 mírných a čtyři středně těžké případy.Pacienti zřídka užívali léky na nežádoucí účinky související s léčbou, přičemž nejčastější byla perorální antihistaminika (n = 103; 1,78 na 1 000 dávek). Tři účastníci (4 %) užívali záchranný epinefrin v míře 0,05 na 1 000 dávek.Výzkumníci kontaktovali 45 z 56 pacientů (80,4 %) šest měsíců po ukončení sledování. Celkem 43 z nich uvedlo, že nadále konzumují arašídy, přičemž 27 ze 43 (63 %) jí arašídy denně, ostatní méně často. Sedm (16 %) z těch, kteří nadále jedli arašídy, uvádělo příznaky alergie, ale žádný nezahrnoval anafylaxi.

Výhledy

Uvedené výsledky neposkytují definitivní důkaz o tom, že je tento protokol bezpečnější než standardní přístupy s praženými arašídy. Je zapotřebí větší klinická studie, která by určila, zda je proces používání vařených arašídů jako součásti OIT bezpečnější a účinnější než alternativní léčebné přístupy. S využitím vzorků odebraných v rámci výše zmíněné klinické studie bude také možné blíže prozkoumat faktory spojené s reakcí na léčbu. 

Zdroje:

https://www.healio.com/news/allergy-asthma/20230117/boiled-peanuts-safe-effective-as-part-of-oral-immunotherapy#6A6D28341B234FFAB9492C3F00868F73; Clinical trial shows boiled peanuts could help overcome child peanut allergy. Dostupné na: https://news.flinders.edu.au/blog/2023/01/12/boiled-peanuts-could-help-overcome-child-peanut-allergy/#:~:text=Boiling%20peanuts%20for%20up%20to,became%20desensitised%20to%20eating%20peanuts. Published January 12, 2023.

Sdílejte článek

Doporučené

Ambulance klinické farmacie pro pacienty

19. 3. 2024

Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP zveřejnila na začátku března na svých webových stránkách informaci o ambulancích klinické farmacie…