Přeskočit na obsah

Doc. PharmDr. Miloslava Rabišková, CSc.

Články autora

Nanočástice pro lékové formy

20. 4. 2009

V poslední době lze pozorovat velký rozvoj částicových lékových forem. Některé z nich, např. pelety, mikročástice a lipozomy, našly ve farmakoterapii…

Mikrobicidy v lékových formách

20. 4. 2009

I přes velkou snahu vědců v současnosti není k dispozici použitelná vakcína jako prevence onemocnění HIV/AIDS. Nadějí jsou v současné době vaginální…

Od Galéna k lékovým systémům

20. 4. 2009

Lékové formy mají za sebou dlouhou a bohatou historii, během níž přispívaly k udržení nebo k navrácení zdraví lidí i zvířat. S postupným rozvojem…