Přeskočit na obsah

Mgr. Magda Vytřísalová

Články autora

Fixní kombinace beklometason/formoterol

11. 10. 2011

Fixní kombinace beklometason/formoterol k inhalačnímu podávání využívá potenciace účinku kortikosteroidu a dlouhodobě působícího b2-sympatomimetika.…

Fixní kombinace v léčbě hypertenze

1. 11. 2010

Léčba hypertenze v klinické praxi je nedostatečná, zejména u osob s vysokým kardiovaskulárním rizikem. Využitím strategie kombinované léčby…

Ramipril ve světle studie HOPE

2. 9. 2010

Studie HOPE (Heart Outcomes Prevention Evaluation) si stanovila cíl zjistit vliv podávání inhibitoru ACE ramiprilu na prognózu pacientů s vysokým…

Amlodipin/atorvastatin – fixní kombinace

20. 4. 2009

Současná doporučení upřednostňují komplexní přístup k léčbě pacientů s rizikovými faktory kardiovaskulárních onemocnění. Léčba založená na současné…