Přeskočit na obsah

MUDr. Marek Honka

Články autora

Gliklazid s řízeným uvolňováním

9. 2. 2011

V článku autor předkládá přehled známých farmakologických parametrů gliklazidu s řízeným uvolňováním (MR) \doplněný o výsledky působení gliklazidu MR…

Sitagliptin/metformin – fixní kombinace

18. 5. 2009

Zásadním úkolem péče o pacienta s diabetem je dosažení adekvátní kompenzace onemocnění a její dlouhodobé udržení. Z klinické praxe je známo, že k…

Inzulin detemir

28. 4. 2009

Inzulin detemir je dlouhodobě působící analog inzulinu vytvořený rekombinantní technologií. Modifikace molekuly v případě inzulinu působí změnu…

Sitagliptin

20. 4. 2009

Sitagliptin je prvním registrovaným zástupcem ze skupiny inhibitorů dipeptidyl peptidázy 4 (DDP-4) v České republice. Inhibitory DPP-4, někdy…