Přeskočit na obsah

Prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC

Články autora

Studie ADVOR

28. 4. 2023

Souhrn Špinarová L, Špinar J, Vítovec J. Studie ADVOR. Remedia 2023; 33: 138–140. ADVOR (Acetazolamide in Decompensated heart failure with Volume…

Studie STRONG‑HF

28. 4. 2023

Souhrn Vítovec J, Špinarová L, Špinar J. Studie STRONG‑HF. Remedia 2023; 33: 141–143. Studie STRONG‑HF sledovala dva léčebné režimy u nemocných s…

Studie DELIVER

28. 4. 2023

Souhrn Špinar J, Špinarová L. Studie DELIVER. Remedia 2023; 33: 144–146. Na sjezdu Evropské kardiologické společnosti 2022 byly prezentovány a…

Studie EMPULSE

2. 5. 2022

Souhrn: Špinarová L, Špinar J, Vítovec J. Studie EMPULSE. Remedia 2022; 32: 144–146. Po publikaci nových guidelines pro diagnostiku a léčbu…

Studie EMPEROR‑Preserved

2. 5. 2022

Souhrn: Špinar J, Špinarová L, Vítovec J. Studie EMPEROR‑Preserved. Remedia 2022; 32: 139–143. Inhibitory sodíko‑glukózového kotransportéru 2 …

Studie VERTIS‑CV

25. 4. 2021

Souhrn: Vítovec J, Špinarová L, Špinar J. Studie VERTIS‑CV. Remedia 2021; 31: 154–155. Studie VERTIS‑CV testovala účinnost inhibitoru…

Studie SOLOIST‑WHF

25. 4. 2021

Souhrn: Špinarová L, Špinar J, Vítovec J. Studie SOLOIST‑WHF. Remedia 2021; 31: 148–150. Glifloziny byly původně prezentovány jako antidiabetika.…