Přeskočit na obsah

Prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.

Články autora

Studie ADVANCE

20. 4. 2009

Mezinárodní klinická studie ADVANCE hodnotila účinnost podávání kombinace inhibitoru ACE perindoprilu s diuretikem indapamidem v léčbě diabetiků 2.…

Studie TRITON-TIMI 38

20. 4. 2009

Studie TRITON-TIMI 38 je klinická studie fáze III, která srovnávala antiagregační efekt prasugrelu a klopidogrelu přidaného ke kyselině…

Kombinační léčba hypertenze

20. 4. 2009

Česká společnost pro hypertenzi přijala evropskou klasifikaci s třemi předstupni hypertenze (optimální, normální a vysoký normální krevní tlak),…

Kombinační léčba srdečního selhání

20. 4. 2009

Chronické srdeční selhání je dnes nazýváno epidemií 21. století a přes velký rozvoj farmakologické i nefarmakologické léčby je stále spojeno s velmi…

Eplerenon

20. 4. 2009

Eplerenon je selektivní blokátor aldosteronu. Perorálně podávaný eplerenon je schválen pro léčbu nemocných se systolickou dysfunkcí levé komory a…

Perindoprilum

20. 4. 2009

Perindopril je dlouhodobě působící lipofilní inhibitor angiotenzin konvertujícího enzymu s jednodenním dávkováním a vysokou afinitou ke tkáňovému…

Metabolické účinky inhibitorů ACE

20. 4. 2009

Autoři podávají přehled současných znalostí o vlivu látek blokujících renin-angiotenzinový systém, zejména se zabývají vlivem inhibitorů ACE na…