Přeskočit na obsah

Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC

Články autora

Studie HEART-FID

30. 4. 2024

Léčba karboxymaltózou železa (FCM) zmírňuje příznaky a zlepšuje kvalitu života u pacientů se srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí levé komory…

Studie ADVOR

28. 4. 2023

Souhrn Špinarová L, Špinar J, Vítovec J. Studie ADVOR. Remedia 2023; 33: 138–140. ADVOR (Acetazolamide in Decompensated heart failure with Volume…

Studie STRONG‑HF

28. 4. 2023

Souhrn Vítovec J, Špinarová L, Špinar J. Studie STRONG‑HF. Remedia 2023; 33: 141–143. Studie STRONG‑HF sledovala dva léčebné režimy u nemocných s…

Studie EMPULSE

2. 5. 2022

Souhrn: Špinarová L, Špinar J, Vítovec J. Studie EMPULSE. Remedia 2022; 32: 144–146. Po publikaci nových guidelines pro diagnostiku a léčbu…

Studie EMPEROR‑Preserved

2. 5. 2022

Souhrn: Špinar J, Špinarová L, Vítovec J. Studie EMPEROR‑Preserved. Remedia 2022; 32: 139–143. Inhibitory sodíko‑glukózového kotransportéru 2 …

Studie VERTIS‑CV

25. 4. 2021

Souhrn: Vítovec J, Špinarová L, Špinar J. Studie VERTIS‑CV. Remedia 2021; 31: 154–155. Studie VERTIS‑CV testovala účinnost inhibitoru…

Studie SOLOIST‑WHF

25. 4. 2021

Souhrn: Špinarová L, Špinar J, Vítovec J. Studie SOLOIST‑WHF. Remedia 2021; 31: 148–150. Glifloziny byly původně prezentovány jako antidiabetika.…

Studie COLCOT

29. 4. 2020

Souhrn: Špinarová L, Špinar J, Vítovec J. Studie COLCOT. Remedia 2020; 30: 127–128. Studie COLCOT sledovala podávání kolchicinu oproti placebu u…

Dapagliflozin a srdeční selhání

30. 10. 2019

Souhrn: Špinar J, Špinarová L, Vítovec J. Dapagliflozin a srdeční selhání. Remedia 2019; 29: 420–423. Diabetes mellitus, především druhého typu,…