Přeskočit na obsah

Empagliflozin v terapii srdečního selhání bez ohledu na ejekční frakci levé komory

Souhrn:
Málek F. Empagliflozin v terapii srdečního selhání bez ohledu na ejekční frakci levé komory. Remedia 2022; 32: 285–289.
Empagliflozin patří mezi antidiabetika ze skupiny inhibitorů sodíko‑glukózového kotransportéru 2. Klinické studie prokázaly příznivý efekt empagliflozinu na snížení rizika srdečního selhání u pacientů s diabetes mellitus a vysokým kardiovaskulárním rizikem. Empagliflozin také snížil riziko kardiovaskulárního úmrtí a hospitalizace pro srdeční selhání u pacientů se srdečním selháním a sníženou ejekční frakcí levé komory. Na základě nových poznatků je empagliflozin efektivní i u pacientů se srdečním selháním a zachovanou ejekční frakcí levé komory.

Summary:
Malek F. Empagliflozin in the treatment of heart failure irrespective of left ventricular ejection fraction. Remedia 2022; 32: 285–289.
Empagliflozin belongs to a group of antidiabetics called sodium‑glucose co‑transporter 2. Clinical studies demonstrated a favorable effect of empagliflozin on lowering the risk of heart failure in patients with diabetes mellitus and high cardiovascular risk. Empagliflozin also decreased the risk of cardiovascular death and hospitalization due to heart failure in patients with heart failure and reduced left ventricular ejection fraction. Based on new evidence, empagliflozin is also efficacious in patients with heart failure and preserved left ventricular ejection fraction.

Key words: empagliflozin, heart failure, left ventricular ejection fraction.

Objednejte si předplatné, pokud si chcete přečíst celý článek

Informace pro čtenáře: Poslední ročník časopisu je vždy přístupný pouze pro předplatitele (6 čísel tištěného dvouměsíčníku + internetové verze všech vydání), starší ročníky jsou k dispozici zdarma. Pokud máte předplacené tištěné vydání, po registraci automaticky získáváte elektronický přístup zdarma. Registrovat se můžete zde.

Objednat předplatné.

Máte účet? Přihlaste se.

Doporučené