Přeskočit na obsah

Inklisiran a význam dosahování cílových hodnot u dyslipidemie

Ve dnech 6.–9. listopadu 2022 se v pražském Kongresovém centru konal již XXIX. kongres České internistické společnosti ČLS JEP. Přinášíme vám výtah přednášek, které se věnovaly vývoji terapie dyslipidemie a představily léčivo, jež nově obohatí možnosti léčby.

Proč u pacientů v sekundární prevenci nedosahujeme cílových hodnot?

Jako první vystoupila před auditorium prof. MUDr. Renata Cífková, CSc., (Centrum kardiovaskulární prevence 1. LF UK a FTN, II. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha). V úvodu připomněla, že kardiovaskulární (KV) onemocnění jsou hlavní příčinou úmrtí ve všech civilizovaných zemích a stejně je tomu i v České republice. Při srovnání meziroční úmrtnosti byl v posledních desetiletích zaznamenán pokles, ovšem v době covidové naopak mírný nárůst, což bylo způsobeno obavami ze vstupu do zdravotnických zařízení a nižší mírou koronárních intervencí (zejména u NSTEMI), která ale vedla následně k vyšší úmrtnosti.

Objednejte si předplatné, pokud si chcete přečíst celý článek

Informace pro čtenáře: Poslední ročník časopisu je vždy přístupný pouze pro předplatitele (6 čísel tištěného dvouměsíčníku + internetové verze všech vydání), starší ročníky jsou k dispozici zdarma. Pokud máte předplacené tištěné vydání, po registraci automaticky získáváte elektronický přístup zdarma. Registrovat se můžete zde.

Objednat předplatné.

Máte účet? Přihlaste se.

Doporučené