Přeskočit na obsah

Kombinace nízké dávky rivaroxabanu s kyselinou acetylsalicylovou v sekundární prevenci u pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční

Souhrn:
Widimský P. Kombinace nízké dávky rivaroxabanu s kyselinou acetylsalicylovou v sekundární prevenci u pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční. Remedia 2022; 32: 152–154.
Ateroskleróza představuje chronickou pomalu postupující nemoc, která obvykle trvá po desetiletí. Tím, co z ní činí nejčastější příčinu úmrtí, jsou její trombotické komplikace – zejména infarkt myokardu a cévní mozková příhoda. Aterotrombóza (trombóza v aterosklerotických tepnách) je způsobena kombinací efektu trombocytů a koagulačních faktorů. Přesto se v sekundární prevenci stále využívá především monoterapie kyselinou acetylsalicylovou (ASA). Tento přehledový článek shrnuje výsledky studií zabývajících se duální farmakologickou sekundární prevencí komplikací koronární a periferní aterosklerózy – konkrétně kombinací ASA s nízkou dávkou rivaroxabanu. Uvedená kombinace je jedinou farmakologickou léčbou, která prokázala dlouhodobé snížení celkové mortality u nemocných s chronickými symptomatickými formami aterosklerózy – ischemickou chorobou srdeční a ischemickou chorobou dolních končetin.

Summary:
Widimsky P. Combination of low‑dose rivaroxaban with acetylsalicylic acid in secondary prevention in patients with chronic ischemic heart disease. Remedia 2022; 32: 152–154.
Atherosclerosis is a chronic, slowly progressing disease that usually lasts for decades. The most common cause of death is thrombotic complications – especially myocardial infarction and stroke. Atherothrombosis (thrombosis in atherosclerotic arteries) is caused by a combination of the effect of platelets and coagulation factors. Nevertheless, acetylsalicylic acid (ASA) monotherapy is still used in secondary prevention. The review article summarizes the results of studies on dual pharmacological secondary prevention of complications of coronary and peripheral atherosclerosis – specifically the combination of ASA with low‑dose rivaroxaban. This combination is the only pharmacological treatment that has shown a long‑term reduction in overall mortality in patients with chronic symptomatic forms of atherosclerosis – ischemic heart disease and ischemic lower limb disease.

Key words:
antithrombotic treatment, acetylsalicylic acid, rivaroxaban, secondary prevention, coronary artery disease, athe­ro­scle­ro­sis.

Objednejte si předplatné, pokud si chcete přečíst celý článek

Informace pro čtenáře: Poslední ročník časopisu je vždy přístupný pouze pro předplatitele (6 čísel tištěného dvouměsíčníku + internetové verze všech vydání), starší ročníky jsou k dispozici zdarma. Pokud máte předplacené tištěné vydání, po registraci automaticky získáváte elektronický přístup zdarma. Registrovat se můžete zde.

Objednat předplatné.

Máte účet? Přihlaste se.

Doporučené

Studie ADVOR

28. 4. 2023

Souhrn Špinarová L, Špinar J, Vítovec J. Studie ADVOR. Remedia 2023; 33: 138–140. ADVOR (Acetazolamide in Decompensated heart failure with Volume…

Studie STRONG‑HF

28. 4. 2023

Souhrn Vítovec J, Špinarová L, Špinar J. Studie STRONG‑HF. Remedia 2023; 33: 141–143. Studie STRONG‑HF sledovala dva léčebné režimy u nemocných s…