Přeskočit na obsah

Ofatumumab – novinky a porovnání s ostatními depletory CD20+ lymfocytů v léčbě relabující‑remitující roztroušené sklerózy

Souhrn:
Elišák M. Ofatumumab – novinky a porovnání s ostatními depletory CD20+ lymfocytů v léčbě relabující‑remitující roztroušené sklerózy. Remedia 2022; 32: 169–173.
V posledních letech dochází k vývoji konceptů patofyziologie roztroušené sklerózy (RS), mimo jiné jde o prokázání klíčové role B lymfocytů. Právě identifikace tohoto nového terapeutického cíle při prokázání vysoké účinnosti a příznivého bezpečnostního profilu selektivních B buněčných deplečních terapií (jako jsou monoklonální protilátky proti povrchovému znaku CD20 lymfocytů) rozšířila možnosti léčby RS. V tomto roce byla schválena úhrada ofatumumabu – plně lidské monoklonální protilátky proti CD20 pozitivním lymfocytům. Dále je schválena rekombinantní humanizovaná protilátka okrelizumab a v tzv. off‑label indikaci je také užívána chimérická monoklonální protilátka rituximab. Byť je biologický efekt těchto protilátek stejný, odlišují se v řadě farmakokinetických i farmakodynamických parametrů. Cílem článku je uvést recentní údaje o nejnovější anti‑CD20 monoklonální protilátce – ofatumumabu – a upozornit na rozdíly mezi jednotlivými anti‑CD20 monoklonálními protilátkami.

Summary:
Elisak M. Ofatumumab – updates and comparison with other CD20+ lymphocyte depletion therapies in the relapsing‑remitting multiple sclerosis. Remedia 2022; 32: 169–173.
In recent years, concepts of the pathophysiology of multiple sclerosis (MS) have evolved, including the demonstration of the key role of B lymphocytes. Identifying this new therapeutic target has expanded the treatment options for MS demonstrating the high efficacy and favorable safety profile of selective B‑cell depletion therapies (such as monoclonal antibodies against the surface feature of CD20 lymphocytes). This year, the monoclonal antibody approved for reimbursement against CD20 positive lymphocytes is ofatumumab, a fully human monoclonal antibody. In addition, the recombinant humanized antibody ocrelizumab is approved, and the chimeric monoclonal antibody rituximab is also used in off‑label indication. Although the biological effect of these antibodies is the same, they differ in many pharmacokinetic and pharmacodynamic parameters. The aim of this article is to present recent data on the newest anti‑CD20 monoclonal antibody – ofatumumab – and to highlight the differences between the different anti‑CD20 drugs.

Key words: ofatumumab, CD20, lymphocytes, multiple sclerosis, subcutaneous delivery.

Objednejte si předplatné, pokud si chcete přečíst celý článek

Informace pro čtenáře: Poslední ročník časopisu je vždy přístupný pouze pro předplatitele (6 čísel tištěného dvouměsíčníku + internetové verze všech vydání), starší ročníky jsou k dispozici zdarma. Pokud máte předplacené tištěné vydání, po registraci automaticky získáváte elektronický přístup zdarma. Registrovat se můžete zde.

Objednat předplatné.

Máte účet? Přihlaste se.

Doporučené

Studie ADVOR

28. 4. 2023

Souhrn Špinarová L, Špinar J, Vítovec J. Studie ADVOR. Remedia 2023; 33: 138–140. ADVOR (Acetazolamide in Decompensated heart failure with Volume…

Studie STRONG‑HF

28. 4. 2023

Souhrn Vítovec J, Špinarová L, Špinar J. Studie STRONG‑HF. Remedia 2023; 33: 141–143. Studie STRONG‑HF sledovala dva léčebné režimy u nemocných s…