Přeskočit na obsah

Pacient s těžkou formou psoriázy a psoriatické artritidy úspěšně léčený guselkumabem

Souhrn:
Nováková M. Pacient s těžkou formou psoriázy a psoriatické artritidy úspěšně léčený guselkumabem. Remedia 2022; 32: 28–32.
Psoriáza je chronické geneticky podmíněné imunitně mediované systémové zánětlivé onemocnění, které je kromě postižení kůže spojeno i s jinými systémovými chorobami (tzv. komorbidity) a s negativním dopadem na kvalitu života pacientů. Mezi nejčastější komorbidity patří psoriatická artritida, kardiovaskulární onemocnění, metabolický syndrom a jeho komponenty, zánětlivé onemocnění střev a deprese. Včasné rozpoznání a správná diagnostika těchto komorbidit by měly vést k dřívějšímu zahájení léčby, zlepšení dlouhodobé prognózy a předcházení vzniku dalších komplikací. Psoriatická artritida je chronické heterogenní systémové zánětlivé onemocnění, potenciálně progresivní a erozivní, které postihuje přibližně 30 % pacientů s psoriázou. Jednotlivé typy kloubního (artikulárního) i mimokloubního (extraartikulárního) postižení se mezi sebou mohou vzájemně překrývat a v průběhu času se měnit. Našim pacientům bychom měli nabídnout adekvátní, ověřenou a dlouhodobě účinnou léčbu. Vždy je třeba individuální přístup k léčbě konkrétního pacienta. V kazuistice je prezentován případ 41letého pacienta s těžkou formou psoriasis vulgaris et arthropatica, který je od února 2020 úspěšně léčen guselkumabem.

Summary:
Novakova M. Patient with a severe form of psoriasis and psoriatic arthritis successfully treated with guselkumab. Remedia 2022; 32: 28–32.
Psoriasis is a chronic, genetically determined immune‑mediated systemic inflammatory disease that is, aside from skin damage, also associated with other systemic disorders (so‑called comorbidities) and negatively impacts the patients' quality of life. The most common comorbidities include psoriatic arthritis, cardiovascular disease, metabolic syndrome and its components, inflammatory bowel disease and depression. Early detection and correct diagnosis of these comorbidities should lead to timely treatment initiation, better long‑term prognosis and prevention of other complications. Psoriatic arthritis is a chronic, heterogenic systemic inflammatory disease, potentially progressive and erosive, affecting approximately 30% of patients with psoriasis. Individual types of articular and extra‑articular damage can overlap and change with time. We should offer adequate and verified treatment with proven long‑term efficacy to our patients. An individual approach to the treatment of each patient is always needed. This case study presents successful treatment with guselkumab of a 41‑year‑old patient with a severe form of psoriasis vulgaris et arthropatica.

Key words: psoriasis, psoriatic arthritis, comorbidities, biologic treatment, guselkumab

Objednejte si předplatné, pokud si chcete přečíst celý článek

Informace pro čtenáře: Poslední ročník časopisu je vždy přístupný pouze pro předplatitele (6 čísel tištěného dvouměsíčníku + internetové verze všech vydání), starší ročníky jsou k dispozici zdarma. Pokud máte předplacené tištěné vydání, po registraci automaticky získáváte elektronický přístup zdarma. Registrovat se můžete zde.

Objednat předplatné.

Máte účet? Přihlaste se.

Doporučené

Studie ADVOR

28. 4. 2023

Souhrn Špinarová L, Špinar J, Vítovec J. Studie ADVOR. Remedia 2023; 33: 138–140. ADVOR (Acetazolamide in Decompensated heart failure with Volume…

Studie STRONG‑HF

28. 4. 2023

Souhrn Vítovec J, Špinarová L, Špinar J. Studie STRONG‑HF. Remedia 2023; 33: 141–143. Studie STRONG‑HF sledovala dva léčebné režimy u nemocných s…