Přeskočit na obsah

Rurioktokog alfa pegol v profylaktické léčbě hemofilie A vedené podle farmakokinetiky – studie PROPEL

Standardní profylaktická léčba pacientů s hemofilií A se odvíjí od tělesné hmotnosti pacienta a závisí dále na závažnosti deficitu koagulačního faktoru VIII (FVIII), rozsahu a lokalizaci krvácení i na klinickém stavu pacienta. Dosažené plazmatické koncentrace FVIII se mezi nemocnými liší, roli hraje individuální farmakokinetický profil pacienta, fenotyp krvácení i další faktory. Je opakovaně dokladováno, že obecně udávaná minimální hodnota FVIII (trough level) 1 % nemusí být dostatečná pro zabránění krvácení u všech pacientů. Se zvyšující se plazmatickou koncentrací FVIII se počet krvácení snižuje. Jako předpokládaná optimální hodnota, kdy se počet krvácení blíží nule, je považováno spíše dosažení 10 %.

Objednejte si předplatné, pokud si chcete přečíst celý článek

Informace pro čtenáře: Poslední ročník časopisu je vždy přístupný pouze pro předplatitele (6 čísel tištěného dvouměsíčníku + internetové verze všech vydání), starší ročníky jsou k dispozici zdarma. Pokud máte předplacené tištěné vydání, po registraci automaticky získáváte elektronický přístup zdarma. Registrovat se můžete zde.

Objednat předplatné.

Máte účet? Přihlaste se.

Doporučené

Studie ADVOR

28. 4. 2023

Souhrn Špinarová L, Špinar J, Vítovec J. Studie ADVOR. Remedia 2023; 33: 138–140. ADVOR (Acetazolamide in Decompensated heart failure with Volume…

Studie STRONG‑HF

28. 4. 2023

Souhrn Vítovec J, Špinarová L, Špinar J. Studie STRONG‑HF. Remedia 2023; 33: 141–143. Studie STRONG‑HF sledovala dva léčebné režimy u nemocných s…