Přeskočit na obsah

Články s tagem Geriatrie

Specifika farmakoterapie ve stáří

20. 6. 2020

Souhrn: Juřica J. Specifika farmakoterapie ve stáří. Remedia 2020; 30: 344–348. Česká populace stárne a s rostoucím věkem pacientů roste i počet…

Doporučená očkování seniorů

2. 3. 2019

Souhrn: V celosvětové populaci, včetně české populace, přibývá osob v seniorském věku. Spolu s prodlužující se střední délkou života, se změnami…

Farmakoterapie poruch spánku

3. 5. 2017

Souhrn: Onemocnění spojená s narušením nebo zkrácením spánku a s nadměrnou denní spavostí svými zdravotními důsledky významně snižují kvalitu života…

Farmakoterapie geriatrického pacienta

30. 12. 2016

Ve dnech 7. a 8. října 2016 probíhal v Ústřední vojenské nemocnici v Praze 6. kongres České odborné společnosti klinické farmacie (ČOSFK) při České…

Specifika farmakoterapie ve stáří

20. 4. 2009

Stáří má svá specifika, která se týkají i chorob ve stáří a jejich léčby. Farmakoterapie u senioru proto vyžaduje specifický přístup s ohledem na…

Entacaponum

20. 4. 2009

Entacapon je jedním z nových farmak používaných k léčbě Parkinsonovy nemoci, zejména v pokročilém, komplikovaném stadiu. Jedná se o inhibitor…

Rivastigminum

20. 4. 2009

Rivastigmin je centrální inhibitor cholinesteráz (acetyl- i butyrylcholinesterázy). Vlastním mechanismem účinku je tzv. pseudoireverzibilní inhibice…

Pramipexol

20. 4. 2009

Parkinsonova nemoc (PN) je chronicko-progresivní onemocnění nervové soustavy na podkladě neuronální degenerace substantia nigra a nedostatku dopaminu…

Léčba hypertenzní choroby a demence

20. 4. 2009

Hypertenze muže vést k mírným kognitivním deficitum. Muže se to projevit obtížnějším zapamatováním si některých věcí. Tyto poruchy jsou provázeny…

Účinek antipsychotik na kognici

20. 4. 2009

V současné době jsou nejrozšířenějším terapeutickým přístupem u kognitivního deficitu u schizofrenní poruchy atypická antipsychotika. Atypická…