Přeskočit na obsah

Články s tagem Kardiologie

Metabolický syndrom a obezita

20. 4. 2009

Obezita nebyla původně součástí definice metabolického syndromu. Chyběla v první Reavenově definici metabolického syndromu, která zazněla v…

Metabolický syndrom

20. 4. 2009

Metabolický syndrom (MS) je znám již téměř jedno století. Byl však označován celou řadou synonym, např. hyperplastický syndrom, civilizační syndrom,…

Nitrendipinum

20. 4. 2009

Nitrendipin je antihypertenzivum ze skupiny blokátoru kalciových kanálu II. generace, které nemá vliv na převodní systém srdeční. Antihypertenzní…

Trimetazidinum

20. 4. 2009

Trimetazidin (TMZ) je prvním klinicky použitelným představitelem nové skupiny antianginózních léčiv, tzv. metabolických modulátoru. Selektivně…

Ximelagatran

20. 4. 2009

V prognóze nemocných s kardiovaskulárními chorobami hrají trombotické a tromboembolické příhody klíčovou roli. Bez trombózy, nasedající zpravidla na…

Fondaparinux

20. 4. 2009

Fondaparinux (fondaparinux sodium) je syntetický pentasacharid, který působí jako nepřímý inhibitor X. koagulačního faktoru, čímž účinně tlumí tvorbu…