Přeskočit na obsah

Články s tagem Kardiologie

Inhibitory ACE mají stále co nabídnout

20. 4. 2009

Mezi nejvýznamnější objevy v léčbě kardiovaskulárních onemocnění patří inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu. Jejich zavedení do praxe…

Nitrendipinum

20. 4. 2009

Nitrendipin je antihypertenzivum ze skupiny blokátoru kalciových kanálu II. generace, které nemá vliv na převodní systém srdeční. Antihypertenzní…

Trimetazidinum

20. 4. 2009

Trimetazidin (TMZ) je prvním klinicky použitelným představitelem nové skupiny antianginózních léčiv, tzv. metabolických modulátoru. Selektivně…

Metabolický syndrom

20. 4. 2009

Metabolický syndrom (MS) je znám již téměř jedno století. Byl však označován celou řadou synonym, např. hyperplastický syndrom, civilizační syndrom,…

Metabolický syndrom a hyperglykémie

20. 4. 2009

Hyperglykémie je typickou součástí metabolického syndromu (MS). V patogenezi hyperglykémie hraje nepochybnou roli inzulinová rezis-tence (IR), která…

Metabolický syndrom a hypertenze

20. 4. 2009

Metabolický syndrom se vyskytuje v naší populaci ve znepokojivě vysokém podílu, zvláště uvážíme-li závažná rizika kardiovaskulární a…

Metabolický syndrom a obezita

20. 4. 2009

Obezita nebyla původně součástí definice metabolického syndromu. Chyběla v první Reavenově definici metabolického syndromu, která zazněla v…