Přeskočit na obsah

PharmDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.

Články autora

Atomoxetin

20. 4. 2009

Hyperkinetické poruchy jsou diagnostickou kategorií F 90 dle MKN (ADHD dle DSM-IV), která se objevuje ve všech věkových skupinách – od dětství do…

Drug pricing, reimbursement policy

20. 4. 2009

V říjnu 2007 pořádala Vienna School of Clinical Research ve Vídni kurz Drug pricing, reimbursement policy, jehož záměrem bylo dosáhnout vzájemného…

Clopidogrelum

20. 4. 2009

Zavedení thienopyridinů do klinické praxe v polovině devadesátých let 20. století umožnilo revoluci v intervenční kardiologii. Stenty do té doby byly…

Pramipexol

20. 4. 2009

Pramipexol je řazen mezi non-ergolinové agonisty dopaminu, jeho struktura není odvozena od struktury námelových alkaloidů. Selektivně působí na…

Acidum valproicum/natrii valproas

20. 4. 2009

Kyselina valproová a její sodná sůl jsou látky se širokým antikonvulzivním spektrem účinku zahrnujícím parciální a generalizované epileptické…

Pramipexol

20. 4. 2009

Parkinsonova nemoc (PN) je chronicko-progresivní onemocnění nervové soustavy na podkladě neuronální degenerace substantia nigra a nedostatku dopaminu…

Strontii ranelas

20. 4. 2009

Strontium ranelat je nová účinná látka určená k terapii osteoporózy u postmenopauzálních žen. Přesný mechanismus účinku strontium ranelatu dosud není…