Přeskočit na obsah

Rubriky

Všechny zprávy

Pramipexol

20. 4. 2009

Parkinsonova nemoc (PN) je chronicko-progresivní onemocnění nervové soustavy na podkladě neuronální degenerace substantia nigra a nedostatku dopaminu…

Aktuálně z klinických studií

20. 4. 2009

Atypická antipsychotika a parkinsonismus; Riziko úmrtí u pacientů s demencí léčených atypickými antipsychotiky; metaanalýza; Terapeutická účinnost…

Hormonální antikoncepce

20. 4. 2009

čepický P. Hormonální antikoncepce. Remedia 2004;14:259–266. Základní dělení hormonální antikoncepce je na kombinovanou (tj. estro-gestagenní)…

Inhalační kortikosteroidy u CHOPN

20. 4. 2009

článek shrnuje současný pohled na možnosti využití inhalačních kortikosteroidu v léčbě CHOPN. Uvádí i nejduležitější závěry posledních velkých studií…

Levocetirizinum

20. 4. 2009

Levocetirizin je nesedativní H1-antihistaminikum, R-enantiomer cetirizinu s významně vyšší farmakologickou aktivitou. Levocetirizin je indikován pro…

Calcitoninum (kalcitonin)

20. 4. 2009

Kalcitonin je antiresorpční lék určený k terapii osteoporózy. Kalcitonin je schopen blokovat jak bazální, tak stimulovanou osteoresorpci, snižuje…

Valdecoxib

20. 4. 2009

Selektivní inhibitory cyklooxygenázy 2 (COX-2) – koxiby – dnes již patří mezi zavedenou skupinu analgetik a antiflogistik. Z léčby těmito látkami…