Přeskočit na obsah

Aktuální možnosti léčby karcinomu pankreatu v roce 2022

Souhrn:
Němeček R. Aktuální možnosti léčby karcinomu pankreatu v roce 2022. Remedia 2022; 32: 225–231.
Karcinom pankreatu je nádorové onemocnění s velmi špatnou prognózou, které představuje třetí nejčastější příčinu úmrtí na zhoubný nádor ve vyspělých zemích a jehož incidence a mortalita dle predikcí nadále významným způsobem porostou. Téměř 80 % pacientů je diagnostikováno s pokročilým neresekabilním onemocněním, a je tudíž odkázáno na paliativní protinádorovou léčbu s limitovanou účinností. V případě 10–20 % nemocných, kteří úspěšně absolvovali radikální resekci lokalizovaného onemocnění a následnou adjuvantní chemoterapii, však u naprosté většiny dojde k relapsu onemocnění do 2–3 let od operace. Příčiny lze hledat v pozdním stanovení diagnózy v důsledku dlouhého klinicky asymptomatického průběhu, v komplikované anatomické lokalizaci, ve výrazné nádorové heterogenitě znesnadňující testování nových léčiv a v neposlední řadě i v přítomnosti denzního nádorového stromatu omezujícího přístup cytostatik i cílených léčiv do nádorové tkáně. V tomto sdělení uvádíme souhrn aktuálních možností diagnostiky a léčby lokalizovaných i pokročilých forem karcinomu pankreatu včetně možností molekulární diagnostiky a cílené léčby podskupin.

Summary:
Nemecek R. Current treatment options for pancreatic carcinoma in 2022. Remedia 2022; 32: 225–231.
Pancreatic ductal adenocarcinoma has a very poor prognosis and poses the third‑leading cause of cancer‑related deaths. Its incidence and mortality have been predicted to increase significantly in the upcoming years. Almost 80% of patients are diagnosed with advanced unresectable disease and rely on palliative anticancer treatment with limited efficacy. However, in 10‑20% of patients who have successfully undergone radical surgical resection of the localized disease and subsequent adjuvant chemotherapy, the vast majority will relapse within 2‑3 years of surgery. The reasons can be found in late diagnosis due to the prolonged clinically asymptomatic course of the disease, complicated anatomical localization, significant tumor heterogeneity, which makes it difficult to test new drugs and, finally, the presence of dense tumor stroma, which complicates the access of cytostatics and targeted drugs into the tumor tissue. Here we present a summary of current treatment options for localized and advanced pancreatic cancer, including molecular diagnostics and targeted treatment of small patient subgroups,
Key words: pancreatic cancer, advanced disease, targeted therapy, FOLFIRINOX – BRCA1/2.

Objednejte si předplatné, pokud si chcete přečíst celý článek

Informace pro čtenáře: Poslední ročník časopisu je vždy přístupný pouze pro předplatitele (6 čísel tištěného dvouměsíčníku + internetové verze všech vydání), starší ročníky jsou k dispozici zdarma. Pokud máte předplacené tištěné vydání, po registraci automaticky získáváte elektronický přístup zdarma. Registrovat se můžete zde.

Objednat předplatné.

Máte účet? Přihlaste se.

Doporučené