Přeskočit na obsah

Bezpečnost dlouhodobé expozice ofatumumabu u pacientů s relabující roztroušenou sklerózou

Ofatumumab, první plně humánní anti‑CD20 monoklonální protilátka, indukuje lýzu B buněk primárně prostřednictvím cytotoxicity závislé na komplementu. Ofatumumab doložil svoji účinnost a bezpečnost v léčbě pacientů s relabujícími formami roztroušené sklerózy a byl schválen pro terapii dospělých pacientů s aktivním onemocněním definovaným klinicky nebo pomocí zobrazovacích metod [1].

Objednejte si předplatné, pokud si chcete přečíst celý článek

Informace pro čtenáře: Poslední ročník časopisu je vždy přístupný pouze pro předplatitele (6 čísel tištěného dvouměsíčníku + internetové verze všech vydání), starší ročníky jsou k dispozici zdarma. Pokud máte předplacené tištěné vydání, po registraci automaticky získáváte elektronický přístup zdarma. Registrovat se můžete zde.

Objednat předplatné.

Máte účet? Přihlaste se.

Doporučené