Přeskočit na obsah

Dostupnost léčiv pro trávicí trakt a metabolická onemocnění: kouzlo rovnováhy

Souhrn:
V ATC skupině A je možno nalézt přípravky pro léčbu v oblasti trávicího traktu a metabolických chorob. Z 34 léčiv považovaných Světovou zdravotnickou organizací za nepostradatelná jich v České republice chybí devět. Některé skupiny léčiv, jako např. léčiva pro funkční poruchy trávicího systému, jsou zastoupeny jen velmi spoře. Řada nezbytných léčiv je zastoupena jen minimálním počtem registrací. Nedostatek léčiv ve světě se týká především sterilních injekčních přípravků, včetně komponent pro parenterální výživu. Dále chybějí některá důležitá léčiva uváděná ve standardních postupech například pro léčbu infekcí H. pylori a Cl. difficile. Posouzení přiměřenosti zastoupení jednotlivých indikačních podskupin je již otázkou pro klinické specialisty. Anabolika a léky proti obezitě zasluhují zvláštní pozornost, a to z důvodu jejich popularity na černém trhu. V České republice jsou tato léčiva „k mání“ velmi snadno i navzdory rozsáhlé regulaci.

Key words: drugs for alimentary system diseases treatment – essential medicines – availability of medicines – shortage of drugs.

Summary:
The group A of the ATC classification contains products for the treatment of alimentary tract and metabolic diseases. Of the 34 drugs considered essential by the World Health Organization, 9 are not available in the Czech Republic. Some subgroups, such as drugs for treatment of functional disorders of gastrointestinal tract, are represented very sparsely. Numerous other indispensable drugs are represented only by a very limited number of registrations. Worlwide shortage of drugs pertains mainly to sterile injectable drugs, including components for parenteral nutrition. Furthermore, some important medicines listed in current guidelines, for example drugs used for treatment of H. pylori, and Cl. difficile infections, are unavailable as well. Appropriateness of individual indication subgroups representation shloud be assessed by clinical specialists. Anabolic steroids and anti‑obesity medications deserve special attention due to their popularity on the black market. These drugs are easily available in the Czech Republic despite their strict regulation.

Ve skupině léčiv pro trávicí systém jsou v České republice nejvíce zastoupena hypoglykemika, rychle účinkující inzulin a omeprazol. Na seznamu nepostradatelných léčiv Světové zdravotnické organizace (World Health Organization, WHO), která nejsou v České republice k dispozici vůbec, figuruje devět léčivých látek. Řada dalších léčiv je k dispozici v minimálním počtu 1–2 registrace, což ohrožuje dostupnost v případech výpadku. Dále chybějí důležité léky, které sice nejsou na seznamu WHO, najdeme je však ve standardních léčebných postupech. Tytéž léčivé látky je sice možno najít i pod jinými kódy, vždy je však třeba brát v úvahu, o jakou lékovou formu se jedná. Dostupnost léčivých přípravků pro skupinu léčiv označenou dle Anatomicko terapeuticko chemické (ATC) klasifikace léčiv jako Trávicí trakt a metabolismus souhrnně předkládá tabulka 1. Česká republika není jedinou zemí, která se potýká s nedostupností některých léčiv. Celosvětově jsou nejproblematičtějšími starší generické přípravky, obzvláště injekce a infuze a komponenty pro parenterální výživu.

t1.jpg

Nemoci žaludku

Ve skupině A02 (Léčiva k terapii onemoc­nění spojených s poruchou acidity) najde­me zejména antacida, antagonisty hista­mi­no­vých receptorů H2 a inhibitory pro­tonové pumpy (PPI). Fixní kombinace pro eradikaci H. pylori jsou součástí standardních léčebných postupů, v ČR je však nenajdeme. Například Torontská konvence (2016) a Americká akademie gastroenterologů [1] doporučují specifické kombinace PPI, bismutu a antibiotik [2]. Světová zdravotnická organizace uvádí jako nepostradatelné pouze ranitidin a omeprazol.

Funkční poruchy trávicího traktu

Mezi léčiva určená pro funkční poruchy trávicího traktu (A03) patří zejména syntetická anticholinergika a spasmolytika. Tato skupina je velmi rozsáhlá a různorodá, v České republice je však až na výjimky zastoupena velmi spoře.t1-b.jpg

Znepokojující je relativní nedostatek antiemetik (A04), která jsou nezbytná při léčbě onkologických onemocnění. Doporučení pro různé chemoterapeutické protokoly rozebírají léčebné postupy American Society of Clinical Oncology (ASCO) [3] a Multinational Association of Supportive Care in Cancer (MASCC) [4].

Zácpa a průjmy

Léky proti zácpě jsou zastoupeny početně, některé podskupiny, jako jsou zejména změkčovadla, zhutňovadla, enémy (střevní nálevy) či antagonisté opioidních receptorů, bychom však na trhu hledali marně. Kontaktních a osmotických laxativ je v ČR do­statek. Střevní antibiotika jsou nezbytná k léčbě závažných infekcí, jako je na­pří­klad Clostridium difficile. V ČR je zastoupen pouze fidaxomicin a rifaximin. Evropská společnost pro klinickou mikrobiologii [5] a Society for Healthcare Epidemiology of America (SHEA) [6] doporučují léčbu metronidazolem, případně vankomycinem nebo fidaxomicinem.t1-c.jpg

Antidiabetika

Antidiabetika představují velmi bohatou a různorodou skupinu. Inzuliny a jejich analoga (A10A) jsou rozděleny dle rychlosti a délky účinku. K perorálním hypoglykemikům řadíme lék první volby metformin a deriváty sulfonylurey, a dále již omezeně používané thiazolidindiony [7] a inhibitory dipeptidylpeptidázy 4 (DPP 4) [8,9]. Některé nové kategorie léčiv (inhibitory DPP 4, analoga GLP 1, inhibitory SGLT2 [10]) ve standardních léčebných postupech nezískaly přednost před staršími látkami, a to kvůli svému bezpečnostnímu profilu a taktéž ceně [11,12]. Kdysi populární léčivo rosiglitazon (Avandia) bylo v roce 2010 značně omezeno, a to z důvodu nežádoucích kardiovaskulárních účinků [15]. t1-d.jpgProjednávání celé kauzy před americkým Senátem mělo značný vliv na následné diskuse o poregistračním monitoringu léčiv [16]. V roce 2013 americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) některá omezení zrušil, ale na praxi a předepisování léku tato změna již vliv neměla [17]. Pioglitazon [18] postihl stejný osud – kvůli bezpečnostnímu profilu a omezením stanoveným FDA je nyní používán minimálně. Troglitazon byl v roce 2000 stažen z důvodu hepatotoxicity [19,20].

Vitaminy a minerály

Skupiny A11 a A12 jsou vyhrazeny pro vitaminy a minerální přípravky. Potíž je s injekčními sterilními komponentami, které se přidávají do infuzí a roztoků pro parenterální výživu. V roce 2015 American Society of Health System Pharmacists (ASHP) [21] oznámila nedostatek chloridu zinku, přídavku do infuzí, který není k dispozici kvůli zpoždění ve výrobě. V roce 2013 byl nedostatek vyřešen dovozem z Francie [22]. Chronický nedostatek postihuje i další léčiva, jako kalcium glukonát, cyanokobalamin, síran hořečnatý, infuze multivitaminů a minerálních komponent a stopové prvky pro dospělé, děti a novorozence [23].

Přípravky proti obezitě

V České republice je v současné době na trhu orlistat, fentermin a fixní kombinace bupropion/naltrexon. Sibutramin byl v roce 2010 stažen z celoevropského trhu poté, co Evropská léková agentura pozastavila registraci [24–26]. Sibutramin, spolu s dalšími anorektiky, byl taktéž zachycen jako padělek a nelegální přípravek [27]. Na stránkách Zeny.E15.cz [28] se na téma sibutramin rozhořela zajímavá diskuse, a to včetně odkazů na stránky, kde se předmětné přípravky dají bez receptu zakoupit [29]. Samoléčba anorektiky nemusí dopadnout vždy dobře, jak vidno z historických příkladů kombinací fenfluraminu a fenterminu (Fen Phen) [30–32]. Tuto kombinaci začali lékaři ve Spojených státech amerických předepisovat v roce 1992. Nápad měl úspěch, ovšem jen do roku 1995, kdy se zjistilo, že pacienti mají v důsledku léčby potíže se srdečními chlopněmi. Anorektika jsou běžně k dostání nelegálně na internetu [33]. Kromě tragických následků pro uživatele má taková samoléčba taktéž neblahý dopad na kapsu daňových poplatníků, kteří na léčbu podobných experimentů v konečném důsledku přispívají. Řada anorektik figuruje na českém seznamu [34] i na seznamu omamných a psychotropních látek Národního úřadu pro kontrolu obchodu s drogami (Drug Enforcement Administration, DEA) [35,36], tabulka 2.

Anabolikat2.jpg

Anabolika jsou taktéž velmi oblíbena na černém trhu [37], dostupná jsou převážně po objednání na internetu [38] a ve fitness centrech. Zadání oblíbených značek produktů do českého vyhledávače Seznam.cz najde řadu stránek s relevantními odkazy vedoucími přímo do nelegálních internetových obchodů.

Závěrem

Celkem vzato, přípravky pro léčbu trávicího traktu v České republice jsou zastoupeny poněkud selektivně. Nejproblematičtěji se jeví omezená nabídka látek určených pro léčbu funkčních poruch trávicího systému, a dále pak nedostupnost některých protiprůjmových přípravků, zejména perorálních elektrolytů. Potřebnost specifických léčiv je již tématem pro specialisty. Dalším námětem k diskusi je monitoring českého internetu a včasný zásah proti nelegálním prodejcům léčiv, v této skupině zejména anorektik a anabolických steroidů.

Seznam použité literatury

 • [1] Chey WD, Leontiadis GI, Howden CW, Moss SF. Treatment of Helicobacter pylori Infection. Am J Gastroenterol 2017; 112: 212–238.
 • [2] Fallone CA, Chiba N, Veldhuyzen van Zanten S, et al. The Toronto Consensus for the Treatment of Helicobacter pylori. Am J Gastroenterol 2016; 151: 51–69.
 • [3] Hesketh PJ, Bohlke K, Lyman GH, et al. Antiemetics: American Society of Clinical Oncology Focused Guideline Update. J Clin Oncol 2016; 34: 381–386.
 • [4] Roila F, Molassiotis A, Herrstedt J, et al. MASCC and ESMO guideline update for the prevention of chemotherapy and radiotherapy induced nausea and vomiting and of nausea and vomiting in advanced cancer patients 2016. Ann Oncol 2016; 27 (suppl.5): v1192133.
 • [5] Aberra FN. Clostridium Difficile Colitis ­Treatment & Management. Medscape Updated: Nov 02, 2016. http://emedicine.medscape.com/ar­ti­cle/186458 treatment (navštíveno 3. břez­na 2017).
 • [6] Cohen SH, Gerding DN, Johnson S, et al. Clinical Practice Guidelines for Clostridium difficile. Infect Control Hosp Epidemiol 2010; 31: 431–455.
 • [7] McCulloch DK. Thiazolidinediones in the treatment of diabetes mellitus. UpToDate, last updated: Sep 16, 2016. Dostupné na http://www.uptodate.com/contents/thiazolidinediones in the treatment of diabetes mellitus (navštíveno 3. března 2017).
 • [8] Food and Drug Administration (2015). FDA Drug Safety Communication: FDA warns that DPP 4 inhibitors for type 2 diabetes may cause severe joint pain. Food and Drug Administration. Dostupné na http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm459579.htm (navštíveno 3. března 2017).
 • [9] Dungan K, DeSantis A. Dipeptidyl peptida­se 4 (DPP 4) inhibitors for the treatment of type 2 diabetes mellitus. UpToDate, Last updated: Jan 18, 2017. Dostupné na http://www.upto­date.com/contents/dipeptidyl peptidase 4 dpp 4 inhibitors for the treatment of type 2 diabetes mellitus (navštíveno 3. března 2017).
 • [10] Handelsman Y, Henry RR, Bloomgarden ZT, et al. American Association of Clinical Endocrinologists and American College of Endocrinology Position Statement on the Association of SGLT 2 inhibitors and diabetic ketoacidosis. Endocr Pract 2016; 22: doi: http://dx.doi.org/10.4158/EP161292.PS
 • [11] NICE (2015). Type 2 diabetes in adults: management. NICE, 2 December 2015, Last updated July 2016. Dostupné na https://www.nice.org.uk/guidance/ng28/resources/type 2 diabetes in adults management 1837338615493 (navštíveno 3. března 2017).
 • [12] American Diabetes Association (2017). Standards of Medical Care in Diabetes 2017. January 2017 Volume 40, Supplement 1. Dostupné na http://professional.diabetes.org/sites/professional.diabetes.org/files/media/dc_40_s1_final.pdf (navštíveno 3. března 2017).
 • [13] Prasad Reddy L, Isaacs D. A clinical review of GLP 1 receptor agonists: efficacy and safety in diabetes and beyond. Drugs Context 2015; 4: 212283.
 • [14] Chaplin S, Bain S. Properties of GLP 1 agonists and their use in type 2 diabetes. Prescriber 2016; 27: 43–46.
 • [15] Baucus M, Grassley Ch. Grassley, Baucus Release Committee Report on Avandia. 2010. United States Senate Committee on Finance. Dostupné na https://www.finance.senate.gov/release/grassley baucus release committee report on avandia (navštíveno 3. března 2017).
 • [16] Grassley Ch. Grassley continues case for greater independence in FDA’s post market review of drugs. 2010. United States Senate. Dostupné na http://www.grassley.senate.gov/news/news releases/grassley continues case greater independence fda%E2%80%99s post market review drugs (navštíveno 3. března 2017).
 • [17] Herper M. Avandia Vote Ends An Era Of Drug Safety Scandals. Forbes, June 6, 2013. Dostupné na https://www.forbes.com/sites/matthewherper/2013/06/06/what the fdas avandia decision means for the future/#10e5c0542a42 (navštíveno 3. března 2017).
 • [18] Food and Drug Administration (2016). Pioglitazone (marketed as Actos, Actoplus Met, Duetact, and Oseni) Information. Food and Drug Administration, last updated December 12, 2016. Dostupné na https://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/PostmarketDrugSafetyInformationforPatientsandProviders/ucm109136.htm (navštíveno 3. března 2017).
 • [19] Parke Davis Pharmaceuticals, Ltd. (1999). Rezulin® (Troglitazone) Tablets. Food and Drug Administration Dostupné na http://www.ac­­cess-­data.fda.gov/drugsatfda_docs/la­bel/1999/20720s12lbl.pdf (navštíveno 3. března 2017).
 • [20] Food and Drug Administration (2000). Rezulin (troglitazone). Food and Drug Administration, News Release. Dostupné na https://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProductsucm173081.htm (navštíveno 3. března 2017).
 • [21] ASHP (2015). Zinc Injection. ASHP, Drug Shortages. Dostupné na http://www.ashp.org/menu/DrugShortages/CurrentShortages/bulletin.aspx?id=777 (navštíveno 3. března 2017).
 • [22] Laboratoire Aguettant (2013). Temporary impor­ta­tion of zinc injectable 1 mg/ml (zinc glucona­te trihydrate) solution for infusion (equivalent to elemental zinc 1mg/mL). Food and Drug Administration. Dostupné na https://www.fda.gov/
 • [23] ASPEN (2017). Parenteral Nutrition Component Shortages Update. ASPEN. Dostupné na https://www.finance.senate.gov/release/grassley baucus release committee report on avandia (navštíveno 3. března 2017).
 • [24] Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Otázky a odpovědi k pozastavení registrace léčiv obsahujících sibutramin. Dostupné na http://www.sukl.cz/otazky a odpovedi k pozastaveni registrace leciv a http://www.sukl.cz/evropska lekova agentura doporucuje pozastaveni (navštíveno 14. února 2017).
 • [25] European Medicines Agency (2010). European Medicines Agency recommends suspension of marketing au­thorisations for sibutramine (2010). Dostupné na http://www.ema.euro­pa.eu/docs/en_GB/document_library/Press_release/2010/01/WC500069995.pdf (navštíveno 14. února 2017).
 • [26] European Medicines Agency. Sibutramine. Do­s­tup­né na http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/referrals/Sibutramine/human_referral_000219.jsp (navštíveno 14. úno­ra 2017).
 • [27] Státní ústav pro kontrolu léčiv. Zachycené pa­děl­ky a nelegální přípravky. Dostupné na http://www.sukl.cz/modules/counterfeit/index.php (navštíveno 14. února 2017).
 • [28] Ženy.E15: Diskuse: Sibutramin. Dostupné na http://zeny.e15.cz/diskuse/diskuse/?dir=asc&id=248355&listType=time&send=Se%C5%99adit (navštíveno 14. února 2017).
 • [29] Zhubni.eu: http://www.zhubni.eu/ (navštíveno 14. úno­ra 2017).
 • [30] Food and Drug Administration (1997): Fen Phen Safety Update Information. http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/PostmarketDrugSafetyInformationforPatientsandProviders/ucm072820.htm (navštíveno 14. února 2017).
 • [31] Morrow DJ. Fen Phen Maker to Pay Billions In Settlement of Diet Injury Cases. NY Times. Dostupné na http://www.nytimes.com/1999/10/08/business/fen phen maker to pay billions in settlement of diet injury cases.html (navštíveno 14. února 2017).
 • [32] Kolata G (1997). How Fen Phen, A Diet ‘Miracle,’ Rose and Fell. University of Dartmouth. Dostupné na https://www.dartmouth.edu/~chance/course/Syllabi/97Dartmouth/day 2/fen phen 1.pdf (navštíveno 14. února 2017).
 • [33] Cohen K (2003). Fen Phen Nation. PBS. Dostupné na http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/
 • [34] Zákon č. 167/1998 Sb. Zákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů. Dostupné na https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998 167 a pří­lohy https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013 463#prilohy (navštíveno 14. února 2017).
 • [35] Drug Enforcement Administration. Schedules I – V Controlled substance conversion factors (2016). Dostupné na https://www.deadiversion.usdoj.gov/quotas/conv_factor/conversionfactors.pdf (navštíveno 14. února 2017) and Controlled substances https://www.deadiversion.usdoj.gov/schedules/orangebook/c_cs_alpha.pdf (navštíveno 14. února 2017).
 • [36] Drug Enforcement Administration. Drug fact sheets – Anorectic Drugs. Dostupné na https://www.dea.gov/druginfo/concerns.shtml#anorectic (navštíveno 14. února 2017).
 • [37] Injekční steroidy. Top Steroids Online. Dostupné na https://cs.top steroids online.com/injekcni steroidy/ (navštíveno 14. února 2017).
 • [38] Deca durabolin. Profisteroidy. Dostupné na http://www.pro­­fi­s­te­roi­dy.com/deca durabolin 200mg- amp holandsko/ (navštíveno 14. února 2017).
 • [39] Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění nařízení vlády č. 243/2015 Sb. Dostupné na https://apps.odok.cz/veklep detail?pid=KORNADBA2T3I (navštíveno 3. března 2017).

Sdílejte článek

Doporučené