Přeskočit na obsah

Klinické tipy k použití první fixní kombinace telmisartanu a indapamidu

Souhrn:
Kociánová E. Klinické tipy k použití první fixní kombinace telmisartanu a indapamidu. Remedia 2022; 32: 118–122.
První fixní kombinace AT1 blokátoru a diuretika podobného thiazidu nabízí 80 mg telmisartanu a 2,5 mg indapamidu v jedné tabletě. Lék je ve shodě s intenzifikačním algoritmem doporučeným českou, evropskou i mezinárodní společností pro hypertenzi. Silnými stránkami kombinace jsou výborná snášenlivost, 24hodinová účinnost včetně posledních šesti hodin dávkovacího schématu, ochrana před kardiovaskulárními komplikacemi, příznivý metabolický profil a renoprotektivita.

Summary:
Kocianova E. Clinical tips for using the first fixed combination of telmisartan and indapamide. Remedia 2022; 32: 118–122.
The first fixed combination of an AT1 blocker and a thiazide-like diuretic offers 80 mg of telmisartan and 2.5 mg of indapamide in one pill. The medicine is in agreement with the intensification algorithm recommended by the Czech, European and International Society for Hypertension. The strong points of this combination are excellent tolerance, 24-hour efficacy including the last 6 hours of the dosing schema, protection against cardiovascular complications, beneficial metabolic profile and renoprotectivity.

Key words: arterial hypertension, fixed combination, telmisartan, indapamide.

Objednejte si předplatné, pokud si chcete přečíst celý článek

Informace pro čtenáře: Poslední ročník časopisu je vždy přístupný pouze pro předplatitele (6 čísel tištěného dvouměsíčníku + internetové verze všech vydání), starší ročníky jsou k dispozici zdarma. Pokud máte předplacené tištěné vydání, po registraci automaticky získáváte elektronický přístup zdarma. Registrovat se můžete zde.

Objednat předplatné.

Máte účet? Přihlaste se.

Doporučené