Přeskočit na obsah

Průlomový projekt spolupráce lékařů, politiků a pojišťoven přinesl ovoce: úhradu monitorovacích systémů pro diabetiky 1.typu

Zdravotní pojišťovny nově hradí nejen dětským, ale i dospělým diabetikům 1. typu až tři čtvrtiny ceny monitorovacího systému, který průběžně hlídá jejich glykemii. Předejde se tak zdraví a život ohrožujícím hypoglykemiím a hypoglykemickým kómatům. Použití monitorovacích systémů sníží významně i riziko vzniku pozdních mikrovaskulárních komplikací v podobě diabetické nefropatie, retinopatie a neuropatie a rovněž dojde k omezení rizika makrovaskulárních komplikací, tedy kardiovaskulární morbidity a mortality.

Podle zahraničních studií klesne díky monitoraci výskyt komplikací až o 40 %, což výrazně sníží náklady zdravotních pojišťoven na léčbu těchto nemocných. V pilotním projektu začaly Všeobecná zdravotní pojišťovna od září 2016 a zaměstnanecké pojišťovny od letošního října přispívat na průběžnou monitoraci dospělým pacientům a zvýšily dosavadní příspěvek určený dětem, který byl zaveden před dvěma lety.

Diabetiků 1. typu, jejichž život závisí na pravidelném podávání inzulinu, žije v České republice téměř 60 000, nejmladším pacientům je kolem dvou let. Výskyt dětského diabetu se od roku 1980 ztrojnásobil. Možným komplikacím kolísající glykemie jsou tito pacienti vystaveni po delší období než diabetici 2. typu, u nichž se diabetes objeví zpravidla až v páté životní dekádě a později (i když výjimky existují). O diabeticích 1. typu, snad protože představují „jen“ zhruba 8 % všech diabetiků, se často nemluví a problematika je podceňována. Je však nutné říci, že diabetes 1. typu má stejné komplikace jako diabetes 2. typu. Zásadním rozdílem tu je však doba, kterou pacient prožije s nestabilní glykemií, kdy jej ohrožuje nejen hyperglykemie, ale i hypoglykemie, což má u nejmladších diabetiků velký a negativní vliv na vývoj mozku. S kolísající glykemií žijí diabetici 1. typu o několik desetiletí delší dobu, čímž se prodlužuje „okno“ pro výskyt všech komplikací, které známe u diabetu 2. typu.

Kontinuální monitorování zprostředkuje malý senzor zavedený do podkoží pacienta, informace o hodnotě glykemie se zobrazí na displeji samostatného přístroje nebo inzulinové pumpy, která při poklesu glykemie přeruší aplikaci inzulinu. V zahraničí jsou již dostupné nové generace senzorů, které jako přijímač, na jehož displeji se hodnoty glukózy zobrazují, používají chytré mobilní telefony. V blízké budoucnosti budou tyto nejnovější generace přístrojů dostupné také pro pacienty v České republice.

„Kontinuální měření glykemie je pro úspěšnou léčbu závažnějších typů diabetu nezbytné. Umožňuje nejen lépe dávkovat inzulin, ale také předcházet hypoglykemiím, které mohou být velmi nebezpečné a představují hlavní limitaci léčby diabetu. Ani velmi časté měření glukometrem nedokáže včas zachytit všechny důležité změny glykemie, protože se tyto poklesy a vzestupy objeví mezi jednotlivými měřeními. U pacientů s diabetem 1. typu se často vyskytují skryté noční hypoglykemie, jež jsou obtížně rozpoznatelné a nebezpečné, ale mohou být včas odhaleny právě kontinuální monitorací glykemie,“ komentuje novinku MUDr. Jan Šoupal ze III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.

Kontinuální sledování glykemie je vhodnou metodou léčby pro většinu nemocných s diabetem 1. typu, obzvlášť přínosné je pro pacienty trpící častými hypoglykemiemi, s poruchou rozpoznávání hypoglykemie, s labilním diabetem a u těhotných žen s diabetem 1. typu. „Pokud můžeme pacienta s diabetem 1. typu léčit od začátku nemoci současnými nejmodernějšími metodami, mezi nimiž zaujímá kontinuální monitorace glukózy přední místo, má takový pacient šanci dožít se stejného věku jako zdravý člověk. Pacienti s diabetem 1. typu, jimž byla nemoc zjištěna nedávno, tak představují první generaci diabetiků, kteří mají skutečně adekvátní prostředky k tomu, aby se reálně vyhnuli komplikacím diabetu. Navíc, snížení výskytu komplikací také zajistí významné ekonomické úspory ve zdravotním systému,“ ocenil přednosti kontinuálního monitorování předseda České lékařské společnosti J. E. Purkyně a přednosta III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze prof. MUDr. Štěpán Svačina.

Všeobecná zdravotní pojišťovna odhaduje náklady na senzory na 30 až 50 milionů korun ročně. Její ředitel Zdeněk Kabátek očekává, že projekt umožní snížit nynější mnohamiliardové náklady na léčbu diabetiků o stovky milionů korun. Pokud se předpoklady potvrdí, byla by podána ministerstvu zdravotnictví žádost, aby monitorovací systémy byly zařazeny do standardních úhrad. Aktuálně je finanční spoluúčast dospělých pacientů na senzoru pětadvacetiprocentní. Čtyřicet senzorů, které pojišťovny ze 75 % hradí, pokryje 70 procent času. Jeden senzor vydrží týden. Dosud pacienti platili týdně za senzory 1 200 až 1 700 korun, díky příspěvku pojišťoven jim platba klesne na částku 300 až 800 korun. Nově uhradí pojišťovny senzory také dospělým a dětem, kteří užívají inzulinová pera. Dětem do sedmi let věku nově uhradí pojišťovny monitorování po 100 procent času, pacientům do 18 let věku po 70 procent času. U pacientů s hypoglykemickými kómaty budou taktéž uhrazeny senzory pokrývající 100 procent času.

Redakčně zpracovala
Naďa MyslivcováDůležitý je počet senzorů, na které nově VZP ročně přispívá. Počet hrazených senzorů vychází z „životnosti“ senzoru.

61 ks ročně kód VZP 0142150
SENZOR PRO KONTINUÁLNÍ MONITORACI GLYKEMIE ENLITE

52 ks ročně kód VZP 0142151
SENZOR PRO KONTINUÁLNÍ MONITORACI GLYKEMIE DEXCOM G4 PLATINUM

Sdílejte článek

Doporučené