Přeskočit na obsah

Nová léčiva v roce 2001 – 3. část

V dalším pokračování již zavedeného seriálu přinášíme informace o nových léčivech (nových chemických entitách – NCE), nových kombinacích a nových indikacích již používaných léčiv. Podle přehledu každoročně publikovaného v časopise Drug News & Perspectives bylo v roce 2001 uvedeno na trh 34 nových produktů, což bylo o něco méně než v dřívějších letech (2000 – 44; 1999 – 44; 1998 – 42; 1997 – 50). Tradičně bylo nejvíce produktů uvedeno v USA (43 %), v Evropě (37 %) a Japonsku (11 %). Seznam byl doplněn z přehledů nových registrací podle lékových agentur FDA (Food and Drug Administration) a EMEA (European Medicines Evaluation Agency). Ve třetí části představujeme nová léčiva k terapii nemocí centrálního nervového systému (antipsychotika, antidepresiva, neurologika) a analgetika.

Analgetika

paracetamol + tramadol

Kombinace neopioidního analgetika paracetamolu a slabšího opioidního analgetika tramadolu je určena ke krátkodobé terapii (maximálně 5 dnů) běžných akutních bolestí (bolesti hlavy, zubů, muskuloskeletální a vertebrogenní bolesti, ale také pooperační a kolikovité bolesti). Velmi oblíbené jsou kombinace paracetamolu a kodeinu, který může být nahrazen hydromorphonem nebo oxycodonem. Před registrací jsou také kombinace ibuprofen + tramadol, ibuprofen + oxycodon. Z hlediska mechanismu účinku se jedná o doplňkový účinek. Paracetamol pravděpodobně blokuje aktivitu cyklooxygenázy spinálně a  supraspinálně, tramadol stimuluje opioidní receptory a zvyšuje descendentní inhibici serotoninergním a noradrenergním systémem.

eletriptan

Eletriptan je již sedmým zástupcem antimigrenik ze skupiny triptanů. Mechanismem účinku je stimulace serotoninových 5-HT1D receptorů. Afinita eletriptanu k tomuto receptoru je asi 5krát vyšší než sumatriptanu. Jeho místo je v terapii akutního migrenózního záchvatu. Některé klinické studie ukazují, že by mohl mít rychlejší nástup účinku (podobně jako rizatriptan a zolmitriptan) než perorální sumatriptan. Z hlediska celkové úlevy od bolesti a relapsu migrenózních záchvatů je eletriptan v ekvipotentních dávkách srovnatelný s ostatními triptany.

Antipsychotika

perospiron

Perospiron byl v loňském roce uveden v Japonsku na trh jako atypické antipsychotikum k terapii negativních i pozitivních příznaků schizofrenie. Jedná se o kombinovaný blokátor dopaminových D2 a serotoninových

5-HT2 receptorů. Perospiron patří v klasifikaci atypických antipsychotik mezi antagonisty serotoninových a dopaminových receptorů (SDA), jako jsou risperidon, sertindol, ziprasidon nebo iloperidon. U perospironu bylo také prokázáno příznivé ovlivnění úzkostných a depresivních příznaků u pacientů se schizofrenií.

Antidepresiva

escitalopram

Escitalopram je stereoizomer citalopramu (S(+)-citalopram), který je používán v racemické formě. Escitalopram je vlastním účinným stereoizomerem, když v in vitro studiích byl dvakrát silnějším inhibitorem zpětného vychytávání serotoninu než citalopram a 130krát silnější než R(-)-citalopram. Podobně jako u citalopramu se jedná o selektivní inhibitor zpětného vychytávání serotoninu (SSRI). Escitalopram je indikován k terapii deprese a panické poruchy. V klinických studiích byl naznačen rychlejší nástup účinku oproti citalopramu. Klinická účinnost byla u obou antidepresiv srovnatelná, stejně jako frekvence výskytu nežádoucích účinků. 

dexmethylphenidat

Dexmethylphenidat je d-enantiomer methylphenidatu, který je používán ve farmakoterapii hyperkinetického syndromu u dětí (ADHD). Dexmethylphenidat je vlastní aktivní složkou racemického methylphenidatu. Jeho mechanismus účinku zatím není zcela vysvětlen, předpokládá se inhibice zpětného vychytávání dopaminu a noradrenalinu. Při srovnání se ukázal trend k delšímu účinku dexmethylphenidatu oproti methylphenidatu, obě léčiva jsou ale dávkována dvakrát denně, vyjma retardovaných lékových forem.

Neurologika

botulotoxin B

Botulotoxin typu B (botulotoxin B) je nová forma botulotoxinu, který je používán k terapii cervikální dystonie (torticollis). Určitou nevýhodou oproti botulotoxinu A je nutnost častější aplikace. Střídavé podávání obou typů botulotoxinů je výhodné pro nižší riziko vzniku rezistence vůči léčbě, protože protilátky proti nim nevykazují zkříženou reaktivitu. Botulotoxin B je také testován v terapii elasticity spojené s cévní mozkovou příhodou. Stejně jako botulotoxin A vyvolává botulotoxin B svalovou slabost až paralýzu mechanismem zablokování uvolnění acetylcholinu na nervosvalové ploténce. Molekulárním cílem je protein synaptobrevin, který je nezbytný pro uvolnění obsahu vesikul s acetylcholinem do synaptické štěrbiny.

 

Sdílejte článek

Doporučené

Webové stránky vakciny.net

18. 9. 2016

Dnes je tomu více než 16 let, kdy jsem vytvořil první české webové stránky věnující se problematice očkování a vakcín. Tenkrát byly umístěny pod…