Přeskočit na obsah

Antisekreční léčba v klinické praxi

Antisekreční léčba je i více než 45 let po uvedení cimetidinu a 35 let po uvedení omeprazolu na trh stále na výsluní a patří mezi nejčastěji předepisovaná léčiva. V západní populaci ji denně užívá 10 % dospělé a 20 % seniorní populace. Její vysoká efektivita vedla rychle ke snížení počtu chirurgických výkonů pro acidopeptická onemocnění, na druhé straně však došlo až k jejímu zřejmému nadužívání. V České republice je k dispozici pětice inhibitorů protonové pumpy (PPI), které se liší svými farmakokinetickými vlastnostmi a metabolismem, a jediný zástupce vysoce selektivních antagonistů histaminového receptoru typu 2 (H2RA). Prazany nejsou v ČR dostupné. Čas bezpečně prověřil vysokou účinnost výše zmíněných, ale otevřel také řadu důležitých otázek týkajících se především lékových interakcí a nežádoucích účinků při dlouhodobém užívání. Protože je zpravidla nutné užívat tuto léčbu trvale, je namístě se vždy zamyslet nad správností indikace a možnými následky.

Objednejte si předplatné, pokud si chcete přečíst celý článek

Informace pro čtenáře: Poslední ročník časopisu je vždy přístupný pouze pro předplatitele (6 čísel tištěného dvouměsíčníku + internetové verze všech vydání), starší ročníky jsou k dispozici zdarma. Pokud máte předplacené tištěné vydání, po registraci automaticky získáváte elektronický přístup zdarma. Registrovat se můžete zde.

Objednat předplatné.

Máte účet? Přihlaste se.

Doporučené

Studie NOAH-AFNET 6

30. 4. 2024

Epizody rychlé frekvence síní (atrial high‑rate episodes, AHRE) jsou síňové arytmie detekované implantovanými srdečními zařízeními. Dosud nebylo…

Studie HEART-FID

30. 4. 2024

Léčba karboxymaltózou železa (FCM) zmírňuje příznaky a zlepšuje kvalitu života u pacientů se srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí levé komory…