Přeskočit na obsah

Dlouhodobá účinnost léčby roztroušené sklerózy fingolimodem – deset let zkušeností z reálné klinické praxe

Fingolimod je lék s vysokou účinností určený k léčbě aktivní relabující‑remitující roztroušené sklerózy. Tato práce hodnotí retrospektivně klinickou účinnost fingolimodu u souboru 692 pacientů léčených po dobu až 10 let. Hodnoceny byly parametry aktivity nemoci pomocí změny roční četnosti relapsů a progrese neurologické disability prostřednictvím škály EDSS (Expanded Disability Status Scale). Roční četnost relapsů a stupeň EDSS během léčby byly porovnány se vstupními hodnotami a hodnotami jeden a dva roky před zahájením léčby. Průměrná doba sledování byla 4,75 roku. Roční četnost relapsů se snížila během prvního roku léčby o 71 % – z 1,21 na 0,35 relapsu za rok – a dále pozvolna klesala. Během celého sledovaného období zůstalo 41 % pacientů bez relapsu. Průměrné skóre EDSS kleslo ze vstupní hodnoty 3,04 na 2,82 za první rok léčby a do konce čtvrtého roku léčby, kdy bylo 3,14, se drželo na nižších hodnotách, než bylo vstupní EDSS. Od pátého roku skóre EDSS velmi pozvolna stoupalo na 3,48 na konci devátého roku léčby. Léčba fingolimodem vedla k významnému potlačení aktivity nemoci a ke zpomalení progrese neurologického postižení až po dobu 10 let. Po zhruba čtyřech letech léčby dochází i bez přítomnosti relapsů k velmi pomalému zhoršování ne­uro­lo­gic­ké­ho deficitu, což je nejspíše způsobeno tzv. progresí nezávislou na relapsech, která nebyla léčbou dostatečně ovlivněna.

Objednejte si předplatné, pokud si chcete přečíst celý článek

Informace pro čtenáře: Poslední ročník časopisu je vždy přístupný pouze pro předplatitele (6 čísel tištěného dvouměsíčníku + internetové verze všech vydání), starší ročníky jsou k dispozici zdarma. Pokud máte předplacené tištěné vydání, po registraci automaticky získáváte elektronický přístup zdarma. Registrovat se můžete zde.

Objednat předplatné.

Máte účet? Přihlaste se.

Doporučené