Přeskočit na obsah

Durvalumab v léčbě lokálně pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic

Souhrn:
Koubková L. Durvalumab v léčbě lokálně pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic. Remedia 2022; 32: 387–391.
Lokálně pokročilý nemalobuněčný bronchogenní karcinom (non‑small cell lung cancer, NSCLC) představuje nehomogenní skupinu onemocnění, u nichž se léčebné možnosti liší podle rozsahu postižení. Jednou z možností je imunoterapie, pokud po předchozí chemoradioterapii nedojde k progresi onemocnění. Tímto způsobem se rozšiřují možnosti léčby pacientů s inoperabilním NSCLC stadia III. V uvedené indikaci je u nás schválena léčba durvalumabem.

Summary:
Koubkova L. Durvalumab in the treatment of locally advanced non‑small cell lung carcinoma. Remedia 2022; 32: 387–391.
Locally advanced non‑small cell bronchogenic carcinoma (NSCLC) is a non‑homogeneous group of diseases in which treatment options vary according to the extent of the disease. One option is immunotherapy if the disease does not progress after previous chemoradiotherapy. It shifts the treatment options for patients with inoperable stage III NSCLC. Durvalumab treatment is approved for this indication.

Key words: non‑small cell lung cancer, locally advanced disease, durvalumab.

Objednejte si předplatné, pokud si chcete přečíst celý článek

Informace pro čtenáře: Poslední ročník časopisu je vždy přístupný pouze pro předplatitele (6 čísel tištěného dvouměsíčníku + internetové verze všech vydání), starší ročníky jsou k dispozici zdarma. Pokud máte předplacené tištěné vydání, po registraci automaticky získáváte elektronický přístup zdarma. Registrovat se můžete zde.

Objednat předplatné.

Máte účet? Přihlaste se.

Doporučené

Studie ADVOR

28. 4. 2023

Souhrn Špinarová L, Špinar J, Vítovec J. Studie ADVOR. Remedia 2023; 33: 138–140. ADVOR (Acetazolamide in Decompensated heart failure with Volume…

Studie STRONG‑HF

28. 4. 2023

Souhrn Vítovec J, Špinarová L, Špinar J. Studie STRONG‑HF. Remedia 2023; 33: 141–143. Studie STRONG‑HF sledovala dva léčebné režimy u nemocných s…