Přeskočit na obsah

Iniciace alergenové imunoterapie u pacientů s alergií na pyl břízy a dalších jarních stromů – studie EPITREE

Souhrn:
Balner T, Bystroň J. Iniciace alergenové imunoterapie u pacientů s alergií na pyl břízy a dalších jarních stromů – studie EPITREE. Remedia 2021; 31: 605–608.
Farmaceutická společnost ALK uvedla v roce 2020 na český trh první sublinguální tabletu obsahující alergenový extrakt z přírodního pylu břízy (12‑SQ Bet sublinguální lyofilizát) k imunomodulační léčbě pacientů s alergickou rinitidou a konjunktivitidou a senzibilizací na pyl jarních stromů. Efekt navození tolerance vůči spouštěcímu alergenu a bezpečnost tablet byly doloženy v klinických studiích. Článek shrnuje výsledky studie EPITREE zaměřené na časnou iniciaci alergenové imunoterapie u pacientů s projevy alergie na pyl břízy anebo na pyl stromů homologní skupiny (olše, líska, buk, habr, jedlý kaštan a dub).

Summary:
Balner T, Bystron J. Initiation of allergen immunotherapy in patients allergic to birch pollen and pollen of other spring trees – EPITREE study. Remedia 2021; 31: 605–608.
In 2020, the pharmaceutical company ALK launched the first sublingual tablet containing birch pollen allergen extract (12 Q SQ Bet sublingual lyophilisate) on the Czech market for immunomodulation of patients with allergic rhinitis and conjunctivitis and sensitization to spring tree pollen. The effect of inducing tolerance to the trigger allergen and the safety of this tablet was supported by clinical studies. The article presents the results of the EPITREE study focused on the early initiation of allergen immunotherapy in patients with allergies to birch pollen and pollen with high homology to birch pollen (alder, hazel, beech, hornbeam, chestnut, and oak).

Key words: allergen immunotherapy – allergic rhinoconjunctivitis – birch – pollen food syndrome.

Objednejte si předplatné, pokud si chcete přečíst celý článek

Informace pro čtenáře: Poslední ročník časopisu je vždy přístupný pouze pro předplatitele (6 čísel tištěného dvouměsíčníku + internetové verze všech vydání), starší ročníky jsou k dispozici zdarma. Pokud máte předplacené tištěné vydání, po registraci automaticky získáváte elektronický přístup zdarma. Registrovat se můžete zde.

Objednat předplatné.

Máte účet? Přihlaste se.

Doporučené