Přeskočit na obsah

Inklisiran a význam dosahování cílových hodnot u dyslipidemie

Ve dnech 6.–9. listopadu 2022 se v pražském Kongresovém centru konal již XXIX. kongres České internistické společnosti ČLS JEP. Přinášíme vám výtah přednášek, které se věnovaly vývoji terapie dyslipidemie a představily léčivo, jež nově obohatí možnosti léčby.

Proč u pacientů v sekundární prevenci nedosahujeme cílových hodnot?

Jako první vystoupila před auditorium prof. MUDr. Renata Cífková, CSc., (Centrum kardiovaskulární prevence 1. LF UK a FTN, II. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha). V úvodu připomněla, že kardiovaskulární (KV) onemocnění jsou hlavní příčinou úmrtí ve všech civilizovaných zemích a stejně je tomu i v České republice. Při srovnání meziroční úmrtnosti byl v posledních desetiletích zaznamenán pokles, ovšem v době covidové naopak mírný nárůst, což bylo způsobeno obavami ze vstupu do zdravotnických zařízení a nižší mírou koronárních intervencí (zejména u NSTEMI), která ale vedla následně k vyšší úmrtnosti.

Objednejte si předplatné, pokud si chcete přečíst celý článek

Informace pro čtenáře: Poslední ročník časopisu je vždy přístupný pouze pro předplatitele (6 čísel tištěného dvouměsíčníku + internetové verze všech vydání), starší ročníky jsou k dispozici zdarma. Pokud máte předplacené tištěné vydání, po registraci automaticky získáváte elektronický přístup zdarma. Registrovat se můžete zde.

Objednat předplatné.

Máte účet? Přihlaste se.

Doporučené

Studie ADVOR

28. 4. 2023

Souhrn Špinarová L, Špinar J, Vítovec J. Studie ADVOR. Remedia 2023; 33: 138–140. ADVOR (Acetazolamide in Decompensated heart failure with Volume…

Studie STRONG‑HF

28. 4. 2023

Souhrn Vítovec J, Špinarová L, Špinar J. Studie STRONG‑HF. Remedia 2023; 33: 141–143. Studie STRONG‑HF sledovala dva léčebné režimy u nemocných s…