Přeskočit na obsah

Moderní profylaktická léčba migrény fremanezumabem – kazuistika

Souhrn:
Slach O. Moderní profylaktická léčba migrény fremanezumabem – kazuistika. Remedia 2022; 32: 164–168.
Migréna představuje nejčastější bolest hlavy, kvůli níž pacient navštíví lékaře. Záchvaty migrény znemožňují běžné denní aktivity. Při nárůstu frekvence bolesti je kromě léčby akutní potřebná i léčba profylaktická. Konvenční profylaktika bývají však u frekventní epizodické a chronické migrény mnohdy neúspěšná. Fremanezumab je monoklonální humanizovaná protilátka proti CGRP (calcitonin gene‑related peptid). Je indikován v profylaxi migrény u pacientů se selháním konvenční profylaktické léčby. Formou kazuistiky je přiblížena nová perspektiva této moderní léčby u pacientky s nedostatečnou kompenzací migrény konvenční profylaxí.

Summary:
Slach O. Modern prophylactic treatment of migraine with fremanezumab – a case study. Remedia 2022; 32: 164–168.
Migraine is the most common type of headache leading to the visit of primary care physician. Migraine attacks make everyday activities impossible. When the frequency of painful attacks increases, it is necessary to accompany acute treatment with prophylactic. However, conventional prophylactics are commonly unsuccessful in frequent episodic and chronic migraine. Fremanezumab is a monoclonal humanized antibody against calcitonin gene‑related peptide (CGRP). It is indicated in migraine prophylaxis in patients with conventional prophylactic treatment failure. A new perspective of this modern treatment in a patient with inadequate compensation of migraine with conventional prophylaxis is detailed in the form of a case study.

Key words: fremanezumab, CGRP, migraine, prophylactic treatment.

Objednejte si předplatné, pokud si chcete přečíst celý článek

Informace pro čtenáře: Poslední ročník časopisu je vždy přístupný pouze pro předplatitele (6 čísel tištěného dvouměsíčníku + internetové verze všech vydání), starší ročníky jsou k dispozici zdarma. Pokud máte předplacené tištěné vydání, po registraci automaticky získáváte elektronický přístup zdarma. Registrovat se můžete zde.

Objednat předplatné.

Máte účet? Přihlaste se.

Doporučené