Přeskočit na obsah

Pacient s roztroušenou sklerózou vhodný pro léčbu ofatumumabem

Souhrn:
Halúsková S, Vališ M. Pacient s roztroušenou sklerózou vhodný pro léčbu ofatumumabem. Remedia 2022; 32: 347–353.
Roztroušená skleróza (RS) je chronické zánětlivé demyelinizační a neurodegenerativní onemocnění centrálního nervového systému, které postihuje zejména mladé dospělé. Terapeutické možnosti u RS se v posledních dvaceti letech posunuly výrazně kupředu. V popředí zájmu je v současnosti biologická léčba na bázi monoklonálních protilátek namířených proti CD20, povrchovému antigenu B lymfocytů. Jejich účinnost v léčbě RS byla prokázána v klinických studiích. Ofatumumab je plně humánní anti‑CD20 monoklonální protilátka schválená pro léčbu dospělých pacientů s aktivní relabující‑remitující RS (RR‑RS) definovanou klinicky nebo zobrazovacími metodami. Jedná se o první B buněčnou terapii určenou k domácí subkutánní aplikaci jednou měsíčně. Výzkumy potvrzují, že časné nasazení vysoce účinné léčby (high efficacy therapy, HET) zpomaluje progresi disability a zlepšuje dlouhodobou prognózu zejména u mladších pacientů s aktivním onemocněním RR‑RS. V České republice je ofatumumab po okrelizumabu teprve druhým lékem ze skupiny HET, který získal úhradu z prostředků veřejného zdravotního pojištění v rámci první linie léčby RR‑RS.

Summary:
Haluskova S, Valis M. Multiple sclerosis patient suitable for the treatment with ofatumumab. Remedia 2022; 32: 347–353.
Multiple sclerosis (MS) is a chronic inflammatory demyelinating and neurodegenerative disease of the central nervous system affecting most commonly young adults. Treatment options for MS have increased considerably in the last 20 years. Currently, monoclonal antibody‑based therapy directed against the CD20 antigen found on the surface of B‑lymphocytes is in the spotlight. Its efficacy in the treatment of MS has been confirmed in clinical trials. Ofatumumab is a fully human anti‑CD20 monoclonal antibody approved for treating adult patients with active relapsing‑remitting MS (RR‑MS) defined by clinical or imaging features. It is the first self‑administered B‑cell therapy given monthly via subcutaneous injection at home. Research confirms that the early commencement of high efficacy therapy (HET) slows the disability accumulation and improves the long‑term outcome, especially in younger RR‑MS patients with active disease. In the Czech Republic, after ocrelizumab, ofatumumab is only the second drug from the HET group to receive reimbursement from public health insurance funds as part of the first‑line RR‑MS treatment.

Key words:
multiple sclerosis, monoclonal antibodies, ofatumumab, high efficacy therapy.

Objednejte si předplatné, pokud si chcete přečíst celý článek

Informace pro čtenáře: Poslední ročník časopisu je vždy přístupný pouze pro předplatitele (6 čísel tištěného dvouměsíčníku + internetové verze všech vydání), starší ročníky jsou k dispozici zdarma. Pokud máte předplacené tištěné vydání, po registraci automaticky získáváte elektronický přístup zdarma. Registrovat se můžete zde.

Objednat předplatné.

Máte účet? Přihlaste se.

Doporučené