Přeskočit na obsah

Rurioktokog alfa pegol v profylaktické léčbě hemofilie A vedené podle farmakokinetiky – studie PROPEL

Standardní profylaktická léčba pacientů s hemofilií A se odvíjí od tělesné hmotnosti pacienta a závisí dále na závažnosti deficitu koagulačního faktoru VIII (FVIII), rozsahu a lokalizaci krvácení i na klinickém stavu pacienta. Dosažené plazmatické koncentrace FVIII se mezi nemocnými liší, roli hraje individuální farmakokinetický profil pacienta, fenotyp krvácení i další faktory. Je opakovaně dokladováno, že obecně udávaná minimální hodnota FVIII (trough level) 1 % nemusí být dostatečná pro zabránění krvácení u všech pacientů. Se zvyšující se plazmatickou koncentrací FVIII se počet krvácení snižuje. Jako předpokládaná optimální hodnota, kdy se počet krvácení blíží nule, je považováno spíše dosažení 10 %.

Objednejte si předplatné, pokud si chcete přečíst celý článek

Informace pro čtenáře: Poslední ročník časopisu je vždy přístupný pouze pro předplatitele (6 čísel tištěného dvouměsíčníku + internetové verze všech vydání), starší ročníky jsou k dispozici zdarma. Pokud máte předplacené tištěné vydání, po registraci automaticky získáváte elektronický přístup zdarma. Registrovat se můžete zde.

Objednat předplatné.

Máte účet? Přihlaste se.

Doporučené