Přeskočit na obsah

Sekukinumab v terapii psoriatické artritidy

Souhrn:
Šimíčková E. Sekukinumab v terapii psoriatické artritidy. Remedia 2022; 32: 33–36.
Psoriatická artritida je chronické systémové autoimunitní onemocnění, pro něž jsou typické kloubní postižení (artritida) a přítomnost kožní psoriázy. Vhodně nastavenou léčbou lze dosáhnout remise základního onemocnění, jak popisuje následující kazuistika. U pacientky trpící kožní formou plakové psoriázy od roku 1985 a kloubními obtížemi (artritidou) od prosince 2018 byla iniciálně zahájena léčba metotrexátem (MTX). Ani po navýšení dávky MTX nedošlo ke zlepšení kožní a kloubní složky. Z důvodu přetrvávající vysoké klinické a laboratorní aktivity onemocnění byla u pacientky zahájena léčba biologickým lékem sekukinumabem v dávce 150 mg. K významnému zlepšení stavu i laboratorních parametrů došlo již za měsíc po začátku terapie. Léčba sekukinumabem aktuálně probíhá 30 měsíců, onemocnění je trvale v remisi, pacientka se vrátila do běžného života a její klinický i psychický stav se významně upravily.

Summary:
Simickova E. Secukinumab in the therapy of psoriatic arthritis. Remedia 2022; 32: 33–36.
Psoriatic arthritis is a chronic systemic autoimmune disease that typically affects joints (arthritis) and presents as skin psoriasis. A remission of the underlying condition can be achieved by adequately setting the therapy, as evidenced by the following case study. In a patient suffering from a skin form of plaque psoriasis since 1985 and joint problems (arthritis) since December 2018, the therapy with methotrexate was initiated at first. Skin and joint status improvement were not reached even after the dose increase. Because of lingering high clinical and laboratory disease activity, the therapy with 150 mg of secukinumab, a biologic, was initiated. The improvement of clinical status and laboratory parameters was achieved a month from the beginning of treatment. Currently, the therapy has been administered for 30 months, the disease reached a permanent remission, the patient returned to her daily life, and her clinical and psychological status has improved significantly.

Key words: psoriatic arthritis, biologic therapy, secukinumab.

Objednejte si předplatné, pokud si chcete přečíst celý článek

Informace pro čtenáře: Poslední ročník časopisu je vždy přístupný pouze pro předplatitele (6 čísel tištěného dvouměsíčníku + internetové verze všech vydání), starší ročníky jsou k dispozici zdarma. Pokud máte předplacené tištěné vydání, po registraci automaticky získáváte elektronický přístup zdarma. Registrovat se můžete zde.

Objednat předplatné.

Máte účet? Přihlaste se.

Doporučené

Studie ADVOR

28. 4. 2023

Souhrn Špinarová L, Špinar J, Vítovec J. Studie ADVOR. Remedia 2023; 33: 138–140. ADVOR (Acetazolamide in Decompensated heart failure with Volume…

Studie STRONG‑HF

28. 4. 2023

Souhrn Vítovec J, Špinarová L, Špinar J. Studie STRONG‑HF. Remedia 2023; 33: 141–143. Studie STRONG‑HF sledovala dva léčebné režimy u nemocných s…