Přeskočit na obsah

Siponimod v terapii časné sekundární progrese roztroušené sklerózy

Souhrn

Škutová M. Siponimod v terapii časné sekundární progrese roztroušené sklerózy. Remedia 2022; 32: 540–543.

Roztroušená skleróza mozkomíšní je chronické autoimunitní onemocnění postihující centrální nervový systém. Začíná většinou v mladším věku, častěji u žen a klinický obraz může být velmi rozmanitý. Sekundárně progresivní forma tohoto onemocnění většinou následuje předchozí relabující‑remitující formu. Do této formy choroba vyústí většinou po vyčerpání regeneračních schopností centrální nervové soustavy. V dané fázi již převažuje složka degenerativní, i když zánětlivá složka je v počátcích ještě stále aktivní. Pro tuto fázi máme z léků ovlivňujících průběh nemoci k dispozici siponimod. Siponimod je selektivní modulátor sfingosin‑1‑fosfátových receptorů S1P1 a S1P5, které se nacházejí na neuronech, astrocytech, mikroglii, oligodendrocytech a prekurzorech oligodendrocytů. Kazuistika prezentuje případ pacientky s roztroušenou sklerózou, u níž byla zahájena léčba siponimodem v důsledku rozvoje časné fáze sekundární progrese. Léčbu pacientka dobře toleruje a její klinický stav je nadále stabilizován bez progrese disability.

Klíčová slova: roztroušená skleróza mozkomíšní – sekundárně progresivní forma – siponimod.

Objednejte si předplatné, pokud si chcete přečíst celý článek.

Objednat předplatné.

Máte účet? Přihlaste se.

Doporučené