Přeskočit na obsah

Siponimod v terapii časné sekundární progrese roztroušené sklerózy

Souhrn

Škutová M. Siponimod v terapii časné sekundární progrese roztroušené sklerózy. Remedia 2022; 32: 540–543.

Roztroušená skleróza mozkomíšní je chronické autoimunitní onemocnění postihující centrální nervový systém. Začíná většinou v mladším věku, častěji u žen a klinický obraz může být velmi rozmanitý. Sekundárně progresivní forma tohoto onemocnění většinou následuje předchozí relabující‑remitující formu. Do této formy choroba vyústí většinou po vyčerpání regeneračních schopností centrální nervové soustavy. V dané fázi již převažuje složka degenerativní, i když zánětlivá složka je v počátcích ještě stále aktivní. Pro tuto fázi máme z léků ovlivňujících průběh nemoci k dispozici siponimod. Siponimod je selektivní modulátor sfingosin‑1‑fosfátových receptorů S1P1 a S1P5, které se nacházejí na neuronech, astrocytech, mikroglii, oligodendrocytech a prekurzorech oligodendrocytů. Kazuistika prezentuje případ pacientky s roztroušenou sklerózou, u níž byla zahájena léčba siponimodem v důsledku rozvoje časné fáze sekundární progrese. Léčbu pacientka dobře toleruje a její klinický stav je nadále stabilizován bez progrese disability.

Klíčová slova: roztroušená skleróza mozkomíšní – sekundárně progresivní forma – siponimod.

Objednejte si předplatné, pokud si chcete přečíst celý článek

Informace pro čtenáře: Poslední ročník časopisu je vždy přístupný pouze pro předplatitele (6 čísel tištěného dvouměsíčníku + internetové verze všech vydání), starší ročníky jsou k dispozici zdarma. Pokud máte předplacené tištěné vydání, po registraci automaticky získáváte elektronický přístup zdarma. Registrovat se můžete zde.

Objednat předplatné.

Máte účet? Přihlaste se.

Doporučené

Studie ADVOR

28. 4. 2023

Souhrn Špinarová L, Špinar J, Vítovec J. Studie ADVOR. Remedia 2023; 33: 138–140. ADVOR (Acetazolamide in Decompensated heart failure with Volume…

Studie STRONG‑HF

28. 4. 2023

Souhrn Vítovec J, Špinarová L, Špinar J. Studie STRONG‑HF. Remedia 2023; 33: 141–143. Studie STRONG‑HF sledovala dva léčebné režimy u nemocných s…