Přeskočit na obsah

Současné postavení alirokumabu u pacientů s hypercholesterolemií ve vysokém KV riziku

Alirokumab byl schválen ke klinickému užívání v Evropské unii v září 2015. Do současnosti je tedy k dispozici dostatek informací o jeho účinnosti a bezpečnosti i podle zkušeností z reálné praxe. O inhibitorech proprotein konvertázy subtilisinu/kexinu typu 9 (PCSK9) se hovořilo i na kongresu Americké kardiologické společnosti (ACC 2022) a také v září v Barceloně na setkání evropských kardiologů (ESC 2022). Pro čtenáře časopisu Remedia vybíráme v přehledu několik publikací z let 2020–2022, které se věnují alirokumabu, včetně zajímavé kazuistiky.

Objednejte si předplatné, pokud si chcete přečíst celý článek.

Objednat předplatné.

Máte účet? Přihlaste se.

Doporučené