Přeskočit na obsah

Současné postavení alirokumabu u pacientů s hypercholesterolemií ve vysokém KV riziku

Alirokumab byl schválen ke klinickému užívání v Evropské unii v září 2015. Do současnosti je tedy k dispozici dostatek informací o jeho účinnosti a bezpečnosti i podle zkušeností z reálné praxe. O inhibitorech proprotein konvertázy subtilisinu/kexinu typu 9 (PCSK9) se hovořilo i na kongresu Americké kardiologické společnosti (ACC 2022) a také v září v Barceloně na setkání evropských kardiologů (ESC 2022). Pro čtenáře časopisu Remedia vybíráme v přehledu několik publikací z let 2020–2022, které se věnují alirokumabu, včetně zajímavé kazuistiky.

Objednejte si předplatné, pokud si chcete přečíst celý článek

Informace pro čtenáře: Poslední ročník časopisu je vždy přístupný pouze pro předplatitele (6 čísel tištěného dvouměsíčníku + internetové verze všech vydání), starší ročníky jsou k dispozici zdarma. Pokud máte předplacené tištěné vydání, po registraci automaticky získáváte elektronický přístup zdarma. Registrovat se můžete zde.

Objednat předplatné.

Máte účet? Přihlaste se.

Doporučené

Studie ADVOR

28. 4. 2023

Souhrn Špinarová L, Špinar J, Vítovec J. Studie ADVOR. Remedia 2023; 33: 138–140. ADVOR (Acetazolamide in Decompensated heart failure with Volume…

Studie STRONG‑HF

28. 4. 2023

Souhrn Vítovec J, Špinarová L, Špinar J. Studie STRONG‑HF. Remedia 2023; 33: 141–143. Studie STRONG‑HF sledovala dva léčebné režimy u nemocných s…