Přeskočit na obsah

TIME – užívání antihypertenziv ráno nebo večer

Souhrn

Václavík J. TIME – užívání antihypertenziv ráno nebo večer. Remedia 2023; 33: 149.

Studie TIME randomizovala pacienty s hypertenzí k užívání antihypertenziv ráno nebo večer. Po pěti letech byl zjištěn podobný výskyt kardiovaskulárních příhod u obou skupin nemocných. Ve skupině pacientů užívajících léky večer bylo zaznamenáno nepatrně méně nežádoucích příhod v průběhu léčby. Podle výsledků studie si mohou pacienti sami určit vhodnou dobu pro podávání léků.

Klíčová slova: antihypertenziva – čas užívání léků – kardiovaskulární příhody.

Summary

Vaclavik J. TIME – taking antihypertensives in the morning versus in the evening. Remedia 2023; 33: 149. I

n the TIME trial, patients suffering from hypertension were randomized to taking antihypertensives in the morning or in the evening. Five years later, similar rate of cardiovascular events was found in both groups. Slightly less adverse events were seen in the “evening” group. According to this trial, patients can choose themselves when to take their pills.

Key words: antihypertensives – timing of their use – cardiovascular events.

Nejvhodnější denní doba pro užívání antihypertenziv jednou denně byla dříve kontroverzní. Některé studie zjistily, že podávání uvedených léků před spaním snižuje noční krevní tlak a zlepšuje kardiovaskulární výsledky.

Výsledky studie TIME

GRAF 1 Výskyt kardiovaskulárních příhod u pacientů užívajících antihypertenziva ráno a večer (studie TIME); podle [1] – Mackenzie, et al., 2022.Ve studii TIME (Treatment In the Morning or Evening) bylo více než 21 000 dospělých s hypertenzí randomizováno k užívání antihypertenzních léků ráno nebo večer. Po pěti letech byl výskyt kardiovaskulárních příhod (složený primární cílový ukazatel zahrnující infarkt myokardu, cévní mozkovou příhodu, vaskulární úmrtí) v obou skupinách podobný – 3,7 % u pacientů užívajících léky ráno a 3,4 % u pacientů užívajících léky večer (p = 0,53), graf 1 [1].

U pacientů užívajících léky večer byl zaznamenán o něco méně častější výskyt nežádoucích příhod během léčby (69,2 % vs. 70,5 %; = 0,049). Při ranním dávkování byly častěji hlášeny závratě nebo točení hlavy, žaludeční nevolnost nebo poruchy trávení, průjem a bolesti svalů oproti večernímu dávkování. Naopak při večerním dávkování byly častěji udávány nadměrné návštěvy toalety během dne nebo noci a jiné nespecifikované nežádoucí účinky.

Klinické hodnocení TIME tedy ukazuje, že pacienti mohou užívat antihypertenziva podávaná jednou denně v době, kterou považují subjektivně za nejvhodnější.

Literatura

[1]   Mackenzie IS, Rogers A, Poulter NR, et al. Cardiovascular outcomes in adults with hypertension with evening versus morning dosing of usual antihypertensives in the UK (TIME study): a prospective, randomised, open‑label, blinded‑endpoint clinical trial. Lancet 2022; 400: 1417–1425.

Sdílejte článek

Doporučené

Studie NOAH-AFNET 6

30. 4. 2024

Epizody rychlé frekvence síní (atrial high‑rate episodes, AHRE) jsou síňové arytmie detekované implantovanými srdečními zařízeními. Dosud nebylo…

Studie HEART-FID

30. 4. 2024

Léčba karboxymaltózou železa (FCM) zmírňuje příznaky a zlepšuje kvalitu života u pacientů se srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí levé komory…