Přeskočit na obsah

Účinek agonistů receptoru pro GLP‑1 na zlepšení kompenzace diabetu a snížení hmotnosti: co říkají výsledky přímých srovnávacích studií a síťové metaan

Souhrn:
Haluzík M. Účinek agonistů receptoru pro GLP‑1 na zlepšení kompenzace diabetu a snížení hmotnosti: co říkají výsledky přímých srovnávacích studií a síťové metaanalýzy? Remedia 2022; 32: 156–161.
Agonisté receptoru pro GLP‑1 (GLP‑1R) jsou kromě inzulinu nejúčinnějšími antidiabetiky, která vedle zlepšení kompenzace diabetu významně snižují tělesnou hmotnost a krevní tlak a zlepšují lipidogram. V rámci skupiny agonistů GLP‑1R můžeme použít řadu přípravků, mezi nimiž jsou určité odlišnosti. Cílem tohoto článku je shrnout rozdíly v účinnosti agonistů GLP‑1R na zlepšení kompenzace diabetu a na snížení hmotnosti. Primárně se zaměřujeme na porovnání prvního perorálního zástupce skupiny – semaglutidu – a dalších injekčních přípravků. Výsledky randomizovaných studií i nedávno publikované síťové metaanalýzy dokládají srovnatelnou nebo lepší účinnost perorálního semaglutidu na zlepšení kompenzace diabetu či na snížení hmotnosti ve srovnání s většinou dalších agonistů GLP‑1R s výjimkou injekční formy semaglutidu.

Summary:
Haluzik M. The effect of GLP‑1 receptor agonists on improving glucose control and decreasing body weight: results of direct comparative trials and network meta‑analysis. Remedia 2022; 32: 156–161.
Apart from insulin, GLP‑1 receptor agonists are the most effective antidiabetics, which decrease body weight and blood pressure and improve blood lipids, in addition to amelioration of glucose control. Numerous options are available within the GLP‑1 receptor agonist class that differ to a certain degree. The aim of this paper is to compare the differences in the efficacy of various GLP‑1 receptor agonists in improving glucose control and reducing body weight. Primarily, we focus on comparing the first oral GLP‑1 receptor agonist – semaglutide – and injectable GLP‑1 receptor agonists. The results of randomized trials and recently published network meta‑analysis show comparable or better efficacy of oral semaglutide in improving glucose control or reducing body weight in contrast with most injectable GLP‑1 receptor agonists, except for injectable semaglutide.

Key words: diabetes mellitus, obesity, GLP‑1 receptor agonists, efficacy, oral administration.

Objednejte si předplatné, pokud si chcete přečíst celý článek

Informace pro čtenáře: Poslední ročník časopisu je vždy přístupný pouze pro předplatitele (6 čísel tištěného dvouměsíčníku + internetové verze všech vydání), starší ročníky jsou k dispozici zdarma. Pokud máte předplacené tištěné vydání, po registraci automaticky získáváte elektronický přístup zdarma. Registrovat se můžete zde.

Objednat předplatné.

Máte účet? Přihlaste se.

Doporučené