Přeskočit na obsah

Účinky dapagliflozinu podle trvání srdečního selhání – analýza studie DELIVER

U pacientů s mírně sníženou nebo zachovanou ejekční frakcí levé komory nejsou známy rozdíly v charakteristikách a výsledcích léčby podle trvání srdečního selhání (heart failure, HF). Předem specifikovaná analýza studie DELIVER porovnávala tato data s účinností a bezpečností dapagliflozinu podle doby od stanovení diagnózy HF. Délka trvání HF byla kategorizována jako ≤ 6 měsíců, > 6–12 měsíců, > 1–2 roky, > 2–5 let nebo > 5 let. Primární složený cílový ukazatel zahrnoval zhoršení HF nebo kardiovaskulární úmrtí. Účinek byl zkoumán podle kategorie trvání HF. Pacienti s déletrvajícím HF byli starší a měli více komorbidit s horšími příznaky. Četnost primárního cílového ukazatele se zvyšovala s trváním HF, podobné trendy byly pozorovány i u dalších cílových parametrů. Přínos dapagliflozinu byl konzistentní napříč skupinami trvání HF, absolutní přínos byl největší u HF s nejdelším trváním.

Objednejte si předplatné, pokud si chcete přečíst celý článek

Informace pro čtenáře: Poslední ročník časopisu je vždy přístupný pouze pro předplatitele (6 čísel tištěného dvouměsíčníku + internetové verze všech vydání), starší ročníky jsou k dispozici zdarma. Pokud máte předplacené tištěné vydání, po registraci automaticky získáváte elektronický přístup zdarma. Registrovat se můžete zde.

Objednat předplatné.

Máte účet? Přihlaste se.

Doporučené

Studie HEART-FID

30. 4. 2024

Léčba karboxymaltózou železa (FCM) zmírňuje příznaky a zlepšuje kvalitu života u pacientů se srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí levé komory…

Studie NOAH-AFNET 6

30. 4. 2024

Epizody rychlé frekvence síní (atrial high‑rate episodes, AHRE) jsou síňové arytmie detekované implantovanými srdečními zařízeními. Dosud nebylo…