Přeskočit na obsah

Účinná léčba tofacitinibem v monoterapii u pacientky s revmatoidní artritidou

Souhrn:
Skácelová M. Účinná léčba tofacitinibem v monoterapii u pacientky s revmatoidní artritidou. Remedia 2022; 32: 25–26.
Tofacitinib je inhibitor Janusových kináz, který v klinických studiích prokázal účinnost jak u pacientů s revmatoidní artritidou, kteří byli naivní k léčbě, tak u pacientů po selhání léčby metotrexátem nebo biologickými léky. Efektivita tofacitinibu byla potvrzena nejen v kombinaci s metotrexátem, ale také v monoterapii.

Summary:
Skacelova M. Effective therapy with tofacitinib in monotherapy in a patient with rheumatoid arthritis. Remedia 2022; 32: 25–26.
Tofacitinib is a Janus kinase inhibitor with proven efficacy in clinical trials both in rheumatoid arthritis patients naive to treatment and in patients after methotrexate or biologic therapy failure. It is effective not only in combination with methotrexate but also in monotherapy.

Key words: rheumatoid arthritis, tofacitinib, monotherapy

Objednejte si předplatné, pokud si chcete přečíst celý článek

Informace pro čtenáře: Poslední ročník časopisu je vždy přístupný pouze pro předplatitele (6 čísel tištěného dvouměsíčníku + internetové verze všech vydání), starší ročníky jsou k dispozici zdarma. Pokud máte předplacené tištěné vydání, po registraci automaticky získáváte elektronický přístup zdarma. Registrovat se můžete zde.

Objednat předplatné.

Máte účet? Přihlaste se.

Doporučené