Přeskočit na obsah

Vericiguat v léčbě pacientů se symptomatickým srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí: současné poznatky a perspektiva do budoucna

Souhrn:
Miklík R. Vericiguat v léčbě pacientů se symptomatickým srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí: současné poznatky a perspektiva do budoucna. Remedia 2022; 32: 84–89.
Významná morbidita a mortalita spojené se srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí levé komory (HFrEF) jsou důvodem k hledání nových terapeutických modalit. Signální dráha vedoucí k aktivaci cyklického guanosinmonofosfátu (cGMP) interakcí oxidu dusnatého (NO) a solubilní guanylátcyklázy (sGC) hraje důležitou roli v regulaci kardiovaskulárních funkcí. Snížená dostupnost NO vlivem přítomnosti chronického zánětu a zvýšeného oxidativního stresu, které jsou časté u srdečního selhání, způsobuje deficit cGMP, který v konečném důsledku vede k fibróze a remodelaci myokardu, k poškození kardiomyocytů, omezení vazodilatace a ke zvýšení neurohumorální aktivace. Stimulátor sGC vericiguat zvyšuje citlivost sGC na endogenní NO. Explorativní studie fáze II SOCRATES‑REDUCED doložila u pacientů s progresí srdečního selhání, kteří užívali dávku 5–10 mg vericiguatu denně, dobrou toleranci léčby a snížení hodnot NT‑proBNP v průběhu 12 týdnů. Následovala klinická studie fáze III VICTORIA, která potvrdila klinickou bezpečnost a účinnost vericiguatu u pacientů s nedávnou dekompenzací HFrEF. Podrobnější rozbor těchto studií a náhled na perspektivu vericiguatu jako dalšího nadějného léku pro léčbu manifestního systolického srdečního selhání je předmětem tohoto souhrnného článku.

Summary:
Miklik R. Vericiguat in the treatment of patients with symptomatic heart failure with decreased ejection fraction: current knowledge and future perspectives. Remedia 2022; 32: 84–89.
The significant morbidity and mortality associated with heart failure with reduced left ventricular ejection fraction (HFrEF) justify the search for new therapeutic agents. The signalling pathway leading to cyclic guanosine monophosphate (cGMP) activation by nitric oxide (NO) and soluble guanylate cyclase (sGC) interaction plays an important role in the regulation of cardiovascular function. Decreased NO availability due to the presence of chronic inflammation and increased oxidative stress, which is common in heart failure, causes cGMP deficiency that ultimately leads to myocardial fibrosis and remodelling, cardiomyocyte damage, decreased vasodilation and increased neurohumoral activation. The sGC stimulator vericiguat sensitises sGC to endogenous NO. A phase II exploratory study, the SOCRATES‑REDUCED trial, found good tolerance to vericiguat and a reduction in NT‑proBNP levels over 12 weeks of follow‑up in patients with progressive heart failure taking 5–10 mg of vericiguat daily. Followed by a phase III clinical study, the VICTORIA trial, the results confirmed the clinical safety and efficacy of vericiguat in patients with recently decompensated HFrEF. A more detailed analysis of these studies and an insight into the future perspective of vericiguat as another promising drug for the treatment of manifest systolic heart failure is the subject of this review article.

Key words: vericiguat, heart failure with reduced ejection fraction, soluble guanylate cyclase, hospitalisation, mortality.

Objednejte si předplatné, pokud si chcete přečíst celý článek

Informace pro čtenáře: Poslední ročník časopisu je vždy přístupný pouze pro předplatitele (6 čísel tištěného dvouměsíčníku + internetové verze všech vydání), starší ročníky jsou k dispozici zdarma. Pokud máte předplacené tištěné vydání, po registraci automaticky získáváte elektronický přístup zdarma. Registrovat se můžete zde.

Objednat předplatné.

Máte účet? Přihlaste se.

Doporučené

Studie ADVOR

28. 4. 2023

Souhrn Špinarová L, Špinar J, Vítovec J. Studie ADVOR. Remedia 2023; 33: 138–140. ADVOR (Acetazolamide in Decompensated heart failure with Volume…

Studie STRONG‑HF

28. 4. 2023

Souhrn Vítovec J, Špinarová L, Špinar J. Studie STRONG‑HF. Remedia 2023; 33: 141–143. Studie STRONG‑HF sledovala dva léčebné režimy u nemocných s…