Přeskočit na obsah

Lze řidiče kamionu nebo obytného přívěsu uspat plynným anestetikem?

Souhrn:
Hess L. Lze řidiče kamionu nebo obytného přívěsu uspat plynným anestetikem? Remedia 2022; 32: 280–284.
V celé Evropě se rozmáhá okrádání řidičů kamionů nebo lidí v obytných přívěsech po předchozím uspání. Také v Německu došlo v lednu 2022 k loupeži součástek kol v hodnotě 250 milionů korun na odpočívadle pro kamiony. Hlavní roli měl hrát „uspávací plyn“. Článek podává přehled o základních farmakologických účincích látek, které by přicházely v úvahu. Jsou to oxid uhličitý, oxid uhelnatý, oxid dusný, stará inhalační anestetika dietyléter a chloroform a nová inhalační anestetika isofluran, sevofluran, desfluran a v poslední době znovu používaný metoxyfluran. Z analýzy vyplývá, že žádná z těchto látek nepřichází v úvahu a že se patrně jedná o tzv. městskou legendu. Neexistuje dosud žádný případ, v němž by bylo prokázáno použití uspávacího plynu. Při osvobozování rukojmích v moskev­ském divadle na Dubrovce v říjnu 2002 použily speciální jednotky ruské armády aerosolovou směs remifentanilu s carfentanilem s nosným plynem – inhalačním anestetikem halotanem. Z počtu 830 rukojmích zahynulo vlivem tohoto uspávacího plynu přibližně 130 osob. Řidiči však mohou být omámeni a následně okradeni po podání četných farmak, která spadají do kategorie tzv. rape drugs.

Summary:
Hess L. Is it possible to put truck drivers and caravaners under with gas anesthetics? Remedia 2022; 32: 280–284.
The robbery of truck drivers or caravaners after being put under is rising across Europe. In January 2022, bicycle parts worth 250 million were robbed at a truck stop in Germany. The central role was attributed to the so‑called sleeping gas. The article provides an overview of the fundamental pharmacological effects of the substances that could be considered. These are carbon dioxide, carbon monoxide, nitrous oxide, diethyl ether and chloroform, the old, inhaled anesthetics, as well as isoflurane, sevoflurane, desflurane and the recently re‑used methoxyflurane as the new inhaled anesthetics. The analysis shows that none of these substances is the possible cause, and it is probably an urban legend. The use of a sleeping gas has not been demonstrated in any case yet. During the release of hostages in the Dubrovka theatre in Moscow in October 2002, special units of the Russian army used an aerosol mixture of remifentanil and carfentanil with a carrier gas – halothane, an inhalation anesthetic. Out of 830 hostages, about 130 died from this sleeping gas. However, drivers may be drugged and subsequently robbed after administering numerous drugs that fall into the category of rape drugs.

Key words: sleeping gas, carbon dioxide, carbon monoxide, nitrous oxide, diethyl ether, chloroform, isoflurane, sevoflurane, desflurane, methoxyflurane, rape drugs.

Objednejte si předplatné, pokud si chcete přečíst celý článek

Informace pro čtenáře: Poslední ročník časopisu je vždy přístupný pouze pro předplatitele (6 čísel tištěného dvouměsíčníku + internetové verze všech vydání), starší ročníky jsou k dispozici zdarma. Pokud máte předplacené tištěné vydání, po registraci automaticky získáváte elektronický přístup zdarma. Registrovat se můžete zde.

Objednat předplatné.

Máte účet? Přihlaste se.

Doporučené