Přeskočit na obsah

Rostlinná léčiva v léčbě covidu‑19

Souhrn:
Vranová V. Rostlinná léčiva v léčbě covidu‑19. Remedia 2022; 32: 465–468.
Covid‑19 je akutní infekční onemocnění s převažujícím postižením respiračního traktu. V současné době jsou k dispozici kromě běžných symptomatických léčiv i specifická antivirotika, monoklonální protilátky; základním preventivním opatřením je vakcinace. Zároveň probíhá intenzivní výzkum terapeutického potenciálu léčivých rostlin, zejména v prevenci a léčbě mírných forem infekce. Sdělení přináší informace o možnostech užití vybraných rostlinných léčiv.

Summary:
Vranova V. Herbal medicines in the treatment of covid‑19. Remedia 2022; 32: 465–468.
Covid‑19 is an acute infectious disease affecting mainly the respiratory tract. Beside usual symptomatic treatment, specific antiviral drugs and monoclonal antibodies are currently available. The basic preventive measure consists of vaccination. At the same time, intensive research into therapeutic potential of medicinal herbs is under way, related mainly to prevention and treatment of mild forms of this infection. This article brings information about the possibility to use selected herbal medicines in covid‑19.

Key words: covid‑19, herbal medicines, prevention, treatment.

Objednejte si předplatné, pokud si chcete přečíst celý článek

Informace pro čtenáře: Poslední ročník časopisu je vždy přístupný pouze pro předplatitele (6 čísel tištěného dvouměsíčníku + internetové verze všech vydání), starší ročníky jsou k dispozici zdarma. Pokud máte předplacené tištěné vydání, po registraci automaticky získáváte elektronický přístup zdarma. Registrovat se můžete zde.

Objednat předplatné.

Máte účet? Přihlaste se.

Doporučené