Přeskočit na obsah

Vhodnost podávání erdosteinu v kombinaci s jinými léky

Souhrn:
Kos S. Vhodnost podávání erdosteinu v kombinaci s jinými léky. Remedia 2022; 32: 469–470.
Mukoaktivní léčivé přípravky se běžně používají v léčbě respiračních onemocnění, jako jsou akutní infekce dolních cest dýchacích, chronická bronchitida a chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN), u nichž je jedním z charakteristických rysů zvýšená sekrece hlenu. Jednou z nejpoužívanějších mukoaktivních látek v léčbě různých respiračních onemocnění, jež jsou často provázena bakteriální infekcí, je erdostein. Ačkoliv účinnost při redukci množství hlenu u akutních a chronických respiračních infekcí byla prokázána také u dalších mukolytik, mohou některá z nich při podávání s antibiotickou léčbou snižovat účinek antibiotik (ATB). Naopak erdostein při podávání v kombinaci s ATB jejich účinek zesiluje. Erdostein zlepšuje zprůchodnění dýchacích cest a obnovení citlivosti beta2‑adrenoreceptorů a tím přispívá ke zlepšení účinnosti inhalovaných léků (bronchodilatancií i kortikosteroidů).

Summary:
Kos S. The advisability of administering erdosteine in combination with other drugs. Remedia 2022; 32: 469–470.
Mucoactive medicines are commonly used in the treatment of respiratory diseases such as acute lower respiratory tract infections, chronic bronchitis, and chronic obstructive pulmonary disease (COPD), in which one of the characteristic features is increased mucus secretion. One of the most widely used mucoactive agents in the treatment of various respiratory diseases, in which a bacterial infection is often present, is erdosteine. Although efficacy in reducing mucus in acute and chronic respiratory diseases has also been demonstrated in other mucolytics, they may reduce the effect of antibiotics when administered with antibiotic therapy. On the contrary, erdosteine administered in combination with antibiotics intensifies their effect. Erdosteine improves airway clearance and restoration of beta‑2‑adrenoreceptor sensitivity, thereby improving the effectiveness of inhaled drugs (both bronchodilators and corticosteroids).

Key words: erdosteine, mucoactive drugs, combination with antibiotics and inhaled preparations.

Objednejte si předplatné, pokud si chcete přečíst celý článek

Informace pro čtenáře: Poslední ročník časopisu je vždy přístupný pouze pro předplatitele (6 čísel tištěného dvouměsíčníku + internetové verze všech vydání), starší ročníky jsou k dispozici zdarma. Pokud máte předplacené tištěné vydání, po registraci automaticky získáváte elektronický přístup zdarma. Registrovat se můžete zde.

Objednat předplatné.

Máte účet? Přihlaste se.

Doporučené