Přeskočit na obsah

Články s tagem Hepatologie

Daclatasvir

27. 5. 2015

Souhrn: Daclatasvir je nové, přímo působící antivirotikum – inhibitor proteinu viru hepatitidy C NS5A, který je určen k léčbě dospělých pacientů s…

Sofosbuvir

30. 6. 2014

Formou přehledového článku je prezentován sofosbuvir jako nová léčebná varianta chronické virové hepatitidy C. V článku je podán rozbor jeho…

Telaprevir

21. 2. 2013

Chronická hepatitida C je celosvětově závažným zdravotním problémem s nepochybnými riziky rozvoje jaterní cirhózy a jejích komplikací. Během…

Boceprevir

21. 2. 2013

Boceprevir je novým přímo působícím antivirotikem, inhibitorem HCV NS3 proteázy, a je určen k léčbě dospělých pacientů s chronickou hepatitidou C…