Přeskočit na obsah

Články s tagem Nefrologie

Renální osteopatie a možnosti léčby

30. 7. 2009

Renální osteopatie představuje závažnou doprovodnou komplikaci selhávání ledvin. Podle současné definice se řadí mezi tři komponenty CKD-MBD (kostní…

Současné možnosti léčby sirolimem

18. 5. 2009

Sirolimus je antibiotické imunosupresivum, které patří do skupiny inhibitorů proteinkinázy mTOR (mammalian target of rapamycin). Své místo má zejména…

Sunitinib

20. 4. 2009

Sunitinib je biologická látka ze skupiny tzv. malých molekul, tyrozinkinázových inhibitorů; doposud prokázal účinnost v léčbě předléčeného i…

Sorafenib

20. 4. 2009

Sorafenib je celosvětově prvním schváleným zástupcem cílené biologické léčby pokročilého renálního (mRCC) a hepatocelulárního (HCC) karcinomu. Za…

Biologická terapie glomerulonefritidy

20. 4. 2009

V léčbě glomerulonefritidy se dnes začíná používat vedle klasických imunosupresiv (kortikoidy, cyklofosfamid, azathioprin) a novějších imunosupresiv …

Cinacalcetum

20. 4. 2009

Cinacalcet je prvním kalcimimetikem přicházejícím na náš trh. V první části článku je popsána struktura calcium-senzing receptoru, tedy místo účinku…

Cinacalceti hydrochloridum

20. 4. 2009

Kalcimimetikum 2. generace, cinacalcet HCl představuje zcela nový terapeutický přístup k léčbě stavů spojených s dlouhodobě vysokou aktivitou…