Přeskočit na obsah

Články s tagem Osteologie

Renální osteopatie a možnosti léčby

30. 7. 2009

Renální osteopatie představuje závažnou doprovodnou komplikaci selhávání ledvin. Podle současné definice se řadí mezi tři komponenty CKD-MBD (kostní…

Alfakalcidol v léčbě osteoporózy

20. 4. 2009

Alfakalcidol [1a(OH)D3] je jedním ze synteticky vyrobených prekurzorů kalcitriolu. Jedná se o systém označovaný jako prodrug, kdy aktivní látka…

Raloxifen

20. 4. 2009

Raloxifen je selektivním modulátorem estrogenových receptorů, který je indikován v dávce 60 mg denně k léčbě a k prevenci postmenopauzální…

Teriparatid

20. 4. 2009

Teriparatid (TPTD) je aminoterminální sekvence 34 aminokyselin lidského parathormonu (PTH) vyráběná rekombinantní technologií [rhPTH(1–34)]. Na…

Stimulátory kostní novotvorby

20. 4. 2009

V terapii osteoporózy lze použít léčiva snižující kostní resorpci nebo stimulátory kostní novotvorby. V léčbě osteoporózy dosud převažují…

Osteoporóza u mužů

20. 4. 2009

Muži vstupují do období dospělosti s vyšší hodnotou kostní hmoty než ženy a k jejímu úbytku souvisejícímu s věkem dochází o několik let později než u…

Kyselina zoledronová

20. 4. 2009

Bisfosfonáty jako analoga pyrofosfátu představují skupinu léčiv široce používanou v léčbě chorob spojených se ztrátou kostní hmoty. Jedná se o silné…

Osteoporóza – stále aktuální problém

20. 4. 2009

První část předkládaného čísla časopisu Remedia je věnována problematice osteoporózy a její léčbě. Osteoporóza je charakterizována poklesem množství…