Přeskočit na obsah

Články s tagem Osteologie

Renální osteopatie a možnosti léčby

30. 7. 2009

Renální osteopatie představuje závažnou doprovodnou komplikaci selhávání ledvin. Podle současné definice se řadí mezi tři komponenty CKD-MBD (kostní…

Alfakalcidol v léčbě osteoporózy

20. 4. 2009

Alfakalcidol [1a(OH)D3] je jedním ze synteticky vyrobených prekurzorů kalcitriolu. Jedná se o systém označovaný jako prodrug, kdy aktivní látka…

Teriparatid

20. 4. 2009

Teriparatid (TPTD) je aminoterminální sekvence 34 aminokyselin lidského parathormonu (PTH) vyráběná rekombinantní technologií [rhPTH(1–34)]. Na…

Raloxifen

20. 4. 2009

Raloxifen je selektivním modulátorem estrogenových receptorů, který je indikován v dávce 60 mg denně k léčbě a k prevenci postmenopauzální…

Stimulátory kostní novotvorby

20. 4. 2009

V terapii osteoporózy lze použít léčiva snižující kostní resorpci nebo stimulátory kostní novotvorby. V léčbě osteoporózy dosud převažují…

Osteoporóza u mužů

20. 4. 2009

Muži vstupují do období dospělosti s vyšší hodnotou kostní hmoty než ženy a k jejímu úbytku souvisejícímu s věkem dochází o několik let později než u…

Kyselina zoledronová

20. 4. 2009

Bisfosfonáty jako analoga pyrofosfátu představují skupinu léčiv široce používanou v léčbě chorob spojených se ztrátou kostní hmoty. Jedná se o silné…

Osteoporóza – stále aktuální problém

20. 4. 2009

První část předkládaného čísla časopisu Remedia je věnována problematice osteoporózy a její léčbě. Osteoporóza je charakterizována poklesem množství…

Calcitoninum (kalcitonin)

20. 4. 2009

Kalcitonin je antiresorpční lék určený k terapii osteoporózy. Kalcitonin je schopen blokovat jak bazální, tak stimulovanou osteoresorpci, snižuje…

Strontium ranelat

20. 4. 2009

Strontium ranelat je nová účinná látka určená k terapii osteoporózy u postmenopauzálních žen, u níž bylo v randomizovaných kontrolovaných studiích…

Ibandronat

20. 4. 2009

Farmakologické vlastnosti ibandronatu umožnily klinický vývoj výhodné tablety pro užívání jednou měsíčně. Perorální ibandronat 150 mg jednou za měsíc…

Teriparatid

20. 4. 2009

Parathormon produkovaný příštítnými tělísky je hlavním regulačním hormonem metabolismu vápníku a fosforu především proto, že zasahuje do regulačních…

Strontii ranelas

20. 4. 2009

Strontium ranelat je nová účinná látka určená k terapii osteoporózy u postmenopauzálních žen. Přesný mechanismus účinku strontium ranelatu dosud není…