Přeskočit na obsah

Články s tagem Urologie

Solifenacin

28. 7. 2009

Solifenacin sukcinát je kompetitivním antagonistou specifických cholinergních receptorů, a to především muskarinových receptorů subtypu M3 s…

Sorafenib

20. 4. 2009

Současné možnosti systémové léčby nemocných s metastazujícím, recidivujícím nebo neresekabilním konvenčním karcinomem ledviny spočívají v aplikaci…

Sunitinib v léčbě karcinomu ledviny

20. 4. 2009

Maligní onemocnění ledvin tvoří asi 1–3 % ze všech maligních onemocnění a jejich incidence je v České republice nejvyšší v celosvětovém měřítku.…

Benigní hyperplazie prostaty

20. 4. 2009

Benigní hyperplazie prostaty je onemocnění, na jehož rozvoji se podílí řada faktoru a které je endokrinně podmíněno. Pod vlivem dihydrotestosteronu…

Infekce močových cest

20. 4. 2009

Infekce močových cest jsou považovány za nejčastější bakteriální infekce. Infekční onemocnění horních močových cest zahrnuje pyelonefritidu akutní a…