Přeskočit na obsah

Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.

Články autora

Eltrombopag

31. 7. 2015

Souhrn: Eltrombopag je nízkomolekulární perorální agonista receptoru pro trombopoetin, který stimuluje tvorbu krevních destiček. Tento účinek je…

Epoetin theta

21. 7. 2011

Epoetin theta je novým preparátem z řady erytropoetinů se složením aminokyselin podobným, jako má jako přirozený endogenní erytropoetin. Byl získán…

Angiogeneze a nádorová onemocnění

20. 4. 2009

Novotvorba cév je významným faktorem, který se podílí na růstu nádoru a metastazování. Je podán přehled mechanismů angiogeneze a výčet angiogenních a…

Granisetronum

20. 4. 2009

V příspěvku je podán přehled mechanismu účinku antiemetika granisetronu, který patří do skupiny antagonistu 5-HT3 receptoru. Granisetron má k těmto…

Bevacizumabum

20. 4. 2009

Bevacizumab je humanizovaná monoklonální protilátka proti vaskulárnímu endoteliálnímu růstovému faktoru (VEGF), který je klíčovým faktorem pro…