Přeskočit na obsah

Rubriky

Všechny zprávy

Diastolické srdeční selhání

20. 4. 2009

Epidemiologické studie z posledních let ukazují, že 30–50 % všech nemocných s chronickým srdečním selháním má normální ejekční frakci levé srdeční…

Atorvastatinum

20. 4. 2009

Atorvastatin patří mezi statiny, základní léčiva pro terapii dyslipidémie (s výjimkou závažné hypertriglyceridémie). Statiny inhibují 3-hydroxy-3…

Dalteparinum

20. 4. 2009

Dalteparin je nízkomolekulární heparin o střední molekulové hmotnosti 5 000 daltonu. Ve srovnání s nefrakcionovaným heparinem (UFH) vykazuje vyšší…

Fluvastatinum

20. 4. 2009

Fluvastatin patří mezi statiny, základní léčiva pro terapii dyslipidémie (s výjimkou závažné hypertriglyceridémie). Statiny inhibují 3-hydroxy-3…

Farmakoterapie nádorové bolesti

20. 4. 2009

Bolest představuje jeden z nejzávažnějších projevu nádorového onemocnění. Zásadním zpusobem ovlivňuje kvalitu života onkologicky nemocných. Je…

Pylová alergie

20. 4. 2009

Polinóza je multisystémové alergické onemocnění, jehož výskyt ve světě i v české republice od druhé poloviny 20. století vytrvale stoupá.…

Biologika v terapii psoriázy

20. 4. 2009

Psoriáza nepatří k život ohrožujícím chorobám, avšak je velkým psychosociálním handicapem. Názory na etiopatogenezi psoriázy zaznamenaly vývoj, v…

Methylprednisolonum

20. 4. 2009

Methylprednisolon patří mezi kortikosteroidy, jedná se o methylovaný derivát prednisolonu. Je používán v široké paletě indikaci od substituční léčby…

Celecoxibum

20. 4. 2009

Celecoxib je nesteroidní antirevmatikum, které selektivně inhibuje enzym cyklooxygenázu 2 (COX-2). Celecoxib je indikován k terapii osteoartrózy a…

Sertralinum

20. 4. 2009

Sertralin je antidepresivum ze skupiny inhibitoru zpětného vychytávání serotoninu (SSRI). Mechanismus vlastní inhibice zpětného vychytávání spočívá v…

Nimesulidum

20. 4. 2009

Nimesulid je nesteroidní antirevmatikum, analgetikum, preferenční inhibitor cyklooxygenázy 2 (COX-2), inhibice je 1,3 až 2,5x selektivnější vuči COX…