Přeskočit na obsah

Bupropion s řízeným uvolňováním – nové poznatky a perspektivy

Bupropion je nepochybně „staronovým“ antidepresivem (AD) s jedinečným mechanismem účinku a profilem nežádoucích účinků.

Bupropion je nepochybně „staronovým“ antidepresivem (AD) s jedinečným mechanismem účinku a profilem nežádoucích účinků.

Možnost prolomení farmakorezistence u deprese

Po neúspěchu léčby jedním nebo dvěma AD máme několik možností: zvýšení dávky, záměnu AD, augmentaci nebo kombinaci AD. Tyto postupy jsou běžně užívány v klinické praxi, avšak kontrolovaných randomizovaných studií, které by se zabývaly touto problematikou, je relativně málo.

Zvýšení dávky

Nebyly doposud provedeny studie, které by srovnávaly zvýšení dávky AD (máme zde na mysli maximální doporučenou dávku) se záměnou AD. Celkem 7 kontrolovaných studií s nejčastěji předepisovanými AD typu selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) neprokázalo účinnost tohoto přístupu [1].

Záměna antidepresiva

Několik kontrolovaných studií ukázalo velkou variabilitu v procentu úspěšnosti této strategie.
Byla prováděna záměna jak v rámci skupiny (nejčastěji záměna jednotlivých SSRI), tak mezi různými skupinami AD s očekáváním, že AD s širším mechanismem účinku, jako např. některá tricyklická AD nebo AD s duálním mechanismem účinku, by měla být účinnější. Nedávno publikovaná metaanalýza dvojitě slepých studií však neprokázala, že by záměna byla úspěšnější než pokračování v léčbě iniciálním AD [1, 2].

Augmentace

Za augmentaci je považováno přidání látky, která není primárně určena pro léčbu deprese.
Úspěšné kontrolované studie byly provedeny s lithiem a s hormony štítné žlázy; ne zcela konzistentní výsledky nebo nedostatek kontrolovaných studií se týkají řady dalších. Výjimkou je augmentace antipsychotiky 2. generace, která se stává velmi často užívaným postupem. Problematika toho přístupu byla také shrnuta v naší odborné literatuře [3].

Kombinace antidepresiv

Jedná se také o velmi častou strategii v klinické praxi, a dokonce se diskutuje o tom, zda nelze dosáhnout významnější redukce příznaků použitím kombinace AD s rozdílným mechanismem účinku od počátku léčby [4, 5]. Přitom je zarážející, jak běžné jsou kombinace antidepresiv v klinické praxi [6].
V této indikaci chybí kontrolované studie s bupropionem s řízeným uvolňováním (XR). Nedávno publikované úspěšné výsledky série kazuistik starších nemocných s farmakorezistentní depresí však ukazují na možnost úspěšného prolomení farmakorezistence [7].

Další indikační možnosti bupropionu s řízeným uvolňováním

Bupropion XR může být podáván ve stejných indikacích jako bupropion SR nebo klasický bupropion IR (immediate release), který však není u nás k dispozici. Bupropion XR má určité výhody (malá fluktuace hladin). Záleží ovšem na registraci a komerční strategii farmaceutické společnosti.

Nepochybně i pro nás zajímavou indikací by byla bipolární deprese, kde má bupropion svoje místo v kombinaci se stabilizátory nálady. Pro svůj jedinečný mechanismus účinku byl také zkoušen v kombinaci s jinými AD, konkrétně se SSRI a mirtazapinem u farmakorezistentních depresí [4, 5].

Bupropion byl v úspěšných kazuistikách podáván v řadě potenciálních indikací včetně hyperaktivní poruchy a deprese u Parkinsonovy choroby. Nedávno byla publikována série případů s bupropionem XR u schizofrenní poruchy s depresí [8].

Práce byla podpořena výzkumným záměrem MSM0021622404.

Seznam použité literatury

  • [1] Spijker J, Nolen WA. An algorithm for the pharmacological treatment of depression. Acta Psychiatr Scand 2010; 121: 180–189.
  • [2] Bschor T, Baethge C. No evidence for switching the antidepressant: systematic review and meta-analysis of RCTs of a common therapeutic strategy. Acta Psychiatr Scand 2010; 121: 174–179.
  • [3] Češková E. Augmentace antidepresiv atypickými antipsychotiky v léčbě farmakorezistentní deprese. Čes a slov Psychiat 2011; 107: 216–219.
  • [4] Blier P, Ward HE, Trembley P, et al. Am J Psychiatry 2010; 167: 281–288.
  • [5] Rush AJ, Trivedi MH, Stewart JW, et al. Combining medications to enhance depression outcomes (CO-MED): acute and long-term outcomes of a single-blind randomized study. Am J Psychiatry 2011; 168: 689–701.
  • [6] Ceskova E, Suchopar J, Priborska Z. Safety of amisulpride in combination with antidepressant un der common clinical practice conditions. Int J Psych Clin Practice 2011; 15: 157–161.
  • [7] Bergman J, Miodownik C, Palatnik A, Lerner V. Efficacy of bupropion XR in treatment-resistant elderly patients: a case series study. Clin Neuropharmacol 2011; 34: 17–20.
  • [8] Englisch S, Inta D, Eer A, Zink M. Bupropion for depression in schizophrenia. Clin Neuropharmacol 2010; 33: 257–259.

Sdílejte článek

Doporučené